Нервова тканина

З нервової тканини побудована нервова сис­тема. Головні клітини нервової тканини – ней­рони. Кожен нейрон – це одноядерна клітина, яка складається з тіла та відростків, що відходять від нього, – кількох коротких, гілчастих і одного довгого, з нервовими закінченнями. Тіло нейро­на може мати будь-яку форму. Короткі відростки називаються дендритами, а довгий відросток – аксоном. Аксони – це нервові волокна. Основ­на функція нервової тканини – проведення сиг­налів (у вигляді коротких нервових імпуль­сів) із зовнішнього або внутрішнього середови­ща до головного мозку й від нього до відповідних органів – виконавців команди мозку. Сигнали, отримані від зовнішніх подразників, через аксон проходять у тіло нейрона, де створюється нервове збудження, що передається дендритами іншим нейронам. їхні аксони передають команду моз­ку м’язам. Максимальна швидкість проходжен­ня імпульсу аксоном 120 -130 м/с.

У нервовій тка­нині є також допоміжні нервові клітини (глії), які виконують щодо нейронів живильні та захис­ні функції.