Home / Tag Archives: анатомія (page 20)

Tag Archives: анатомія

Feed Subscription

Кровотеча

Будь-які рани супроводжуються кровотечею. її ви­никнення пов’язане з пошкодженням сті­нок кровоносних, су­дин. Якщо пошкод­жені шкіра й суди­ни, що розташовані на поверхні тіла, кров буде витікати назовні. У разі збе­реження цілісності шкірного покриву, але пошкодженні внутрішнього орга­на, кров витікатиме з кровоносного ...

Дізнатися більше »

Кровотворення

Основним органом кровотворення є кістковий мозок, що міститься у порожнинах великих кісток скелета (кістяка). Він бере участь у творенні усіх форм клітин крові — еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Лімфоцити утворюються також у селезінці та лімфатичних вузлах. Родоначальни­цями усіх клітин крові ...

Дізнатися більше »

Склад і функції крові

Кров, лімфа і тканинна рідина складають внутрішнє середовище організму. Кров — рідка сполучна тканина. В організмі до­рослої людини міститься приблизно 5 л крові. Клітини безпосередньо не стикають­ся із кров’ю і взаємодіють з нею через тка­нинну рідину. Ця рідина — плазма ...

Дізнатися більше »

Головний мозок

Головний мозок — передній відділ центральної нер­вової системи. Він розташований у порожнині че­репа, має дві півкулі (праву та ліву) і складаєть­ся із сірої та білої речовини. Сіра речовина утворює кору великих півкуль і підкіркові ядра. Вона сфор­мована тілами нейронів. Біла ...

Дізнатися більше »

Спинний мозок

Спинний мозок — частина центральної нервової системи. Він розташований у каналі хребта і схо­жий на довгий білий шнур, у центрі якого є канал, заповнений спинномозковою рідиною (служить поживним середовищем для нейронів). Верх­ній кінець спинного мозку зливається з голов­ним мозком. Спинний ...

Дізнатися більше »

Будова та функції нервової системи

Нервова система забезпечує узгоджену діяльність різних органів і систем, зв’язок організму із зовніш­нім середовищем, регулює та координує усі процеси, що відбуваються в організмі, пристосовуючи обмін речовин до умов, що змінюються. Основна форма діяльності нервової системи — рефлекс (реакція організму на ...

Дізнатися більше »

Внутрішні органи та їх системи

Внутрішні органи та їх системи

Внутрішніми органами, без яких людина не може існувати, є головний мозок, серце, легені, печінка, нирки, шлунок, кишечник. Ці орга­ни, крім головного мозку, містяться в тулу­бі (у грудній та черевній його частині). Кожен внутрішній орган виконує свої функції. Серце, як безвідмовний ...

Дізнатися більше »

Життєві рівні та внутрішнє середовище організму

Життєві рівні та внутрішнє середовище організму

Поняття «організм» й «тіло» вживають­ся в однаковому сенсі, тому будова орга­нізму — це й будова нашого тіла. Зовні тіло поділяється на голову, шию, тулуб, верх­ні та нижні кінцівки (руки, ноги). Воно покрите шкірою, що виконує захисну, теплорегулюючу та інші важливі ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top