Home / Tag Archives: анатомія (page 21)

Tag Archives: анатомія

Feed Subscription

Нервова тканина

Нервова тканина

З нервової тканини побудована нервова сис­тема. Головні клітини нервової тканини — ней­рони. Кожен нейрон — це одноядерна клітина, яка складається з тіла та відростків, що відходять від нього, — кількох коротких, гілчастих і одного довгого, з нервовими закінченнями. Тіло нейро­на ...

Дізнатися більше »

М’язова тканина

М’язова тканина

Цей вид тканини складається з клітин, що мають такі властивості, як збудливість, провідність і ско­ротність. Клітини м’язової тканини працюють дружно й одночасно, що дає змогу м’язам скоро­чуватись або розслаблюватись. Існують два види м’язової тканини: гладка й поперечносмугас­та. Гладка м’язова тканина ...

Дізнатися більше »

Сполучні тканини

Сполучні тканини

Власне назва «сполучні тканини» свідчить про те, що ці тканини заповнюють проміжки між органами і входять до їхнього складу. Існує кіль­ка видів сполучної тканини: кісткова, хрящова, волокниста, жирова, а також рідка тканина внут­рішнього середовища — кров. Найміцніша сполуч­на тканина — ...

Дізнатися більше »

Епітеліальна тканина

Епітеліальна тканина

Органи нашого тіла утворені з тканин. Кожний вид тка­нин складається із клітин, що мають спільне походження, подібні за будовою та виконують однакові функції. Між клітинами, що утворюють тканини, міститься міжклітинна речовина різної будови, проходять кровоносні та лімфа­тичні судини, нервові закінчення. ...

Дізнатися більше »

Як ділиться клітина?

Життя кожної клітини почи­нається з моменту її утворен­ня після поділу материнської клітини на дві дочірні. Кож­на дочірня клітина поступо­во збільшується в об’ємі при­близно у два рази. У ядрі, що одночасно із цитоплаз­мою також збільшилося, відбувається утворення ко­пій ДНК. Ядро розділяєть­ся ...

Дізнатися більше »

ДНК, хромосоми та гени

ДНК — регулятор клітинної активності. ДНК (Дезоксирибонуклеїнова кислота) — матеріал, з якого формуються хромосоми клітинних ядер, регулює ріст клітини та спадковість. ДНК стимулює хімічні сполуки до утворення (синтезу) білків, що контролюють специфічні функції клітини. Синтез білка починається, коли ДНК тимчасово розкручується в ...

Дізнатися більше »

Будова клітини

Складові клітин. Більшість клітин людини містить субструктури, які називаються органелами («маленькі органи»); кожна виконує певні функції та переважно більшість з них оточена мембраною. Органели плавають у цитоплазмі — желеподібній речовині, що на 90% складається з води. Клітини також містять ферменти, амінокислоти ...

Дізнатися більше »

Типи клітин

Клітина — самостійна жива система, еле­ментарна одиниця будь-якого живого ор­ганізму. З клітин, мов із мікроскопічних цеглинок, збудоване й наше тіло. Воно міс­тить приблизно 100 трильйонів клітин. Де­які клітини живуть недовго, інші зберігають­ся в організмі протягом усього життя. Клі­тини різноманітні за ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top