З’єднання кісток черепа

Між кістками черепа є неперервні з’єднання у вигляді швів (в старечому віці більшість з них зазнає скостеніння) і перервні (суглоби).

Розрізняють три види швів: 1. Зубчасте шво: а) вінцеве, знаходиться між лобовою та тім’яними кістками; б) стрілоподібне – між тім’яними кістками; в) лямбдоподібне – між потиличною і тім’яними кістками. 2. Лускоподібне шво – між скроневою і тім’яною кістками. 3. Гладке шво – між лицевими кістками.

Скроне-нижньощелепний суг­лоб утворений головкою нижньої щелепи і суглобовою ямкою скроневої кістки. Все­редині суглоба є диск, який розділяє суг­лобову порожнину на два поверхи (верх­ній та нижній). За будовою він є комбі­нованим, за формою – виростковим, за функцією – двохосьовим, але внаслідок наявності диска в ньому можливі такі рухи нижньої щелепи, як опускання і піднімання, рухи вправо і вліво, вперед і назад. Усі ці рухи відбуваються під час акту жування та при членороздільній мові.