Home / Кістково-м'язова система / Будова і з’єднання кісток грудної клітки

Будова і з’єднання кісток грудної клітки

Грудна клітка (thorax) утворена грудиною, 12 парами ребер і 12 грудними хребцями.

Грудина, або грудна кістка (sternum), — це плоска видовжена кістка, яка складається з трьох частин: рукоятка, тіло та мечоподібний відросток. Рукоятка — верхня розширена частина грудини, на верхньому краї якої є яремна вирізка, по боках від неї — ключичні вирізки, до яких приєднуються ключиці, а нижче їх — вирізки для зчленування ребер. У місці з’єд­нання рукоятки з тілом грудини є вирізка для II пари ребер. На бічних поверхнях тіла гру­дини розташовані 4 пари реберних вирізок для сполучення з реберними хрящами. На місці з’єднання тіла грудини з мечоподібним відростком є вирізки для VII пари ребер. Ме­чоподібний відросток з’єднується з тілом гру­дини синхондрозом (кут грудини), який після 30-річного віку людини перетворюється на синостоз.

Ребра (соstae) та їх з’єднання з хребетним стовпом і грудиною.

Будова і з'єднання кісток грудної кліткиРебер у людини 12 пар. Це довгі вигнуті пластинки, які мають тіло й два кінці — передній і задній. Тіло ребра має дві по­верхні — внутрішню, ввігнуту, й зовнішню, опуклу, та два краї: верхній — тупий і нижній — гострий. На внутрішній поверхні нижнього краю є борозна ребра, в ній проходять міжреберні крово­носні судини та нерви. Задній кінець ребра має головку, шийку і горбок. Головкою ребро з’єднується з тілом хребця, а горбком — із суглобовою поверхнею поперечних відростків грудних хребців. Су­глоби головки та горбків мають спільну вісь обертання, що прохо­дить крізь обидва суглоби, об’єднані в один загальний комбінова­ний суглоб. Задня частина ребра в місці переходу в тіло згинається наперед, утворюючи кут ребра. Такого кута не мають XI і XII пари ребер. Передній кінець ребра закінчується хрящем. Ребра лежать по­хило, внаслідок чого їхній задній край вищий за передній.

Сім пар верхніх ребер з’єднуються хрящем з грудиною, їх нази­вають справжніми. Решта п’ять пар (VIII—XII) — несправжні, з них VIII—X пари з’єднуються хрящами між собою й утворюють реберну хрящову дугу. XI і XII пари ребер вільні, вони лежать у тов­щі м’язів і називаються коливальними, або флуктуючими.

Особливість будови І ребра полягає в тому, що воно найширше, найбільш зігнуте й лежить майже горизонтально. На його тілі є верхня та нижня поверхні. На верхній поверхні є борозна підклю­чичної артерії, перед нею міститься горбок, до якого прикріп­люється передній драбинчастий м’яз. І, XI, XII ребра з’єднуються з хребетним стовпом тільки головками.

Форма й онтогенез грудної клітки. Грудна клітка нагадує зріза­ний конус, спрямований верхівкою догори, а основою донизу; й поперечний діаметр більший, ніж сагітальний. Стінки грудної кліт­ки утворені грудиною, ребрами й грудними хребцями. Між ребра­ми розташовані м’язи. Верхній отвір грудної клітки утворений І реб­ром, рукояткою грудини й тілом І грудного хребця. Нижній отвір грудної клітки неправильної форми, утворений тілом XII грудного хребця, XI та XII парами ребер, реберними дугами, мечоподібним відростком грудини. Нижній отвір затягнутий діафрагмою. Крізь верхній отвір у грудну порожнину проходять стравохід, трахея, су­дини й нерви. За межі І ребра виходять верхівки легень. Верхній отвір грудної клітки щільно закритий м’язами та сполучною ткани­ною. Форма грудної клітки, її розміри зумовлені віком, статтю я індивідуальними особливостями людини.

Грудна клітка новонародженого звужена вгорі й розширена до­низу, реберні хрящі приєднуються до грудини під кутом, тому вона має пірамідальну форму. На третьому році життя ребра набувають дугоподібної форми, й грудна клітка стає конусоподібною. В учнів шкільного віку грудна клітка більш опукла, ніж у дорослих, а ребра мають менший нахил. Через це дихання у дітей часте й неглибоке.

Будова і з'єднання кісток грудної клітки

У дітей, які мають слабку мускулатуру й слабкі легені, грудна клітка плоскої (експіраторної) форми, ніби опала. Таким дітям особливо необхідні фізичні вправи. У дітей, котрі хворіють на рахіт, грудна клітка виступає вперед («курячі груди»). У дітей і дорослих з добре розвиненою м’язовою системою грудна клітка має конусоподібну (інспіраторну) форму. У підлітків, коли розвиток ске­лета випереджає ріст і розвиток м’язів, грудна клітка здебільшого буває циліндричної форми і займає середнє положення між плос­кою та конусоподібною.

У людей похилого віку у зв’язку з інволюційними процесами в опорно-руховому апараті грудна клітка вкорочується й опускаєть­ся, збільшується грудний кіфоз, передньо-задній її розмір також збільшується, а поперечний — зменшується, меншою стає кривиз­на ребер і вони набувають більш косого положення.

Жіноча грудна клітка дещо менша, ніж чоловіча, й має більш бочкоподібну форму у зв’язку з тим, що її верхня частина відносно ширша. (У більшості тварин, які пересуваються на чотирьох кін­цівках, внутрішні органи давлять донизу, грудна клітка стиснута з боків.)

Може бути корисне:  Череп у цілому

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top