Home / Нервова система / Будова вестибулярного апарату

Будова вестибулярного апарату

 До складу внутрішнього вуха входять переддвер’я, півколові канали, маточка і мішечок (еліп­тичний і сферичний мішечки), які є вестибулярним апаратом і ви­конують функцію органа рівноваги. У порожнинах ма­точки і мішечка містяться волоскові клітини циліндричної і куле­подібної форми. До них підходять закінчення чутливих волокон переддверно-завиткового нерва. Волоски рецепторних клі­тин занурені у драглисту мембрану, яка має кристалічні включен­ня — отоліти. В півколових каналах волоскові клітини зібрані у так звані ампулярні гребінці, над якими знаходиться ампулярна мембрана, або купула, здатна коливатись при зміщеннях ендолімфи півколових каналів. Рецептори мішечка та маточки реагують на зміни сили тяжіння. Збудження волоскових клітин відбувається під впливом зміщення отолітової мембрани, при натягуванні волосків в результаті відвисання мембрани і при надавлюванні мембрани на волоски. Таким чином, апарат переддвер’я сприймає зміни сили тя­жіння у всіх трьох площинах.

будова вестибулярного аппарату

Волоскові клітини півколових каналів реагують на зміни швид­кості, прискорення руху організму в горизонтальній площині і при обертальних рухах. Під впливом руху зміщується ендолімфа, а разом з нею і купула, що призводить до згинання волосків, виник­нення в них рецепторного потенціалу.

Оскільки півколові канали розташовані в трьох взаємно перпен­дикулярних площинах, то рецепторний апарат їх реагує на зміни кутових прискорень у любому напрямку. Чутливість вестибулярно­го апарату до прискорення становить близько 0,01 g.

Вестибулярні рефлекси. Ядро переддверно-завиткового нерва розташоване у довгастому мозку і має численні зв’язки із спинним мозком, з мозочком, нервовими центрами, що регулюють роботу внутрішніх органів, ядрами окорухових нервів. Тому подразнення рецепторів вестибулярного апарату проявляється численними реф­лекторними реакціями. При збільшенні тиску отолітової мембрани на волоскові клітини (при швидкому підніманні вгору) рефлектор­но підвищується тонус згиначів кінцівок, тулуба, шиї. Зміна тиску в протилежному напрямку викликає підвищення тонусу розгиначів. Це так звані «ліфтні рефлекси».

Збільшення тиску на рецептори в сферичних мішечках (при змі­щеннях голови і тулуба в горизонтальній  підвищує тонус відвідних м’язів кінцівок, бокових м’язів тулу­ба, шиї тієї сторони, на якій відбулося збільшення тиску. При зни­женні тиску тонус м’язів знижується. За допомогою цих рефлексів зберігається рівновага тіла під час ходіння і бігу.

Збудження рецепторів ампули шляхом зміни кутових приско­рень викликає вимушені ритмічні рухи очних яблук (ністагм очей) і голови. При цьому розрізняють два типи рухів, повільні — у бік, протилежний напрямку обертання, і швидкі —- за напрямком обертання. Ця реакція є формою пристосування до орієнтації в просторі під час швидких рухів за допомогою зорової сенсорної системи.

При сильних подразненнях вестибулярного апарату виникають рефлекторні реакції, які погіршують стан організму,— закачуван­ня, або так звана «морська хвороба». Вона викликає м’язову сла­бість, запаморочення, бліднення, нудоту, блювоту.

Вестибулярний апарат має велике значення при виконанні фі­зичних вправ. Тому зниження порогу чутливості його є однією з за­дач тренування. Цьому сприяють фізичні вправи, пов’язані з різни­ми обертаннями, швидкими поворотами та іншими спеціальними вправами.

В умовах космічних польотів сила земного тяжіння не прояв­ляється. Тому вестибулярний апарат не подразнюється. Виникає дефіцит аферентної імпульсації з вестибулорецепторів, що може призвести до порушення нормального протікання фізіологічних функцій. Для того щоб підтримати нормальний функціональний стан вестибулярного апарату, використовуються спеціальні вправи.

Вікові особливості вестибулярного апарату. Вестибулярний апарат формується і дозріває раніше за інші сенсорні системи. Мор­фологічний розвиток усіх ланок апарату забезпечує прояв рефлек­торних реакцій уже на четвертому місяці внутрішньоутробного розвитку.

В цей час вестибулярний апарат має велике значення для роз­витку нервової системи. Після народження вестибулярний апарат дитини має такі самі функціональні характеристики, як і в доро­слих.

Може бути корисне:  Будова нервової системи

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top