Home / Клітина

Публікації категорії: Клітина

Feed Subscription

Життя людини починається з однієї заплідненої клітини. Подібно до кожної клітини, що має ядро, запліднена клітина містить усю інформацію, потрібну для її розвитку та росту. Усім живим клітинам властиві здатність до відтворення (репродукції), дихання, рух, реакції на зовнішні подразники, утворення чи використання енергії в процесі функціонування.

Поділ клітин

Загальна властивість усіх живих систем — здатність до самовідтворювання, завдяки чому можливий ріст організму, а також замі­щення відмерлих та ушкоджених тканин. Тривалість життя різних клітин неоднакова. Так, епітеліальні клітини кишок живуть до 24 годин, клітини шкіри — від 5 до ...

Дізнатися більше »

Клітина

Структурною одиницею організ­мів (як тваринного, так і рос­линного походження) є клітина. Клітини утворюють органи, а орга­ни — системи органів і апарати. Клітина є живою саморегульо­ваною й самооновлюваною сис­темою. Всі клітини між собою взаємозв’язані, а тому організм мо­же існувати лише завдяки ...

Дізнатися більше »

Хімічний склад

До складу клітини входять дуже складні речо­вини, що дістали назву органічні сполуки. Вони поділяються на три групи: білки, вуглеводи і жири. Білки — це найскладніші з усіх відомих в хімії сполук. При­кладом їх може бути білок курячого яйця. Білки складаються ...

Дізнатися більше »

Склад клітини

Вивчення будови людського тіла за допомогою мікро­скопа показує, що воно складається з величезної кількості клітин. Ці клітини різняться розміром, формою і функціями. Навіть в одному органі можуть бути клітини, не схожі одна на одну. Проте, хоч би як сильно від­різнялися ...

Дізнатися більше »

Як ділиться клітина?

Життя кожної клітини почи­нається з моменту її утворен­ня після поділу материнської клітини на дві дочірні. Кож­на дочірня клітина поступо­во збільшується в об’ємі при­близно у два рази. У ядрі, що одночасно із цитоплаз­мою також збільшилося, відбувається утворення ко­пій ДНК. Ядро розділяєть­ся ...

Дізнатися більше »

ДНК, хромосоми та гени

ДНК — регулятор клітинної активності. ДНК (Дезоксирибонуклеїнова кислота) — матеріал, з якого формуються хромосоми клітинних ядер, регулює ріст клітини та спадковість. ДНК стимулює хімічні сполуки до утворення (синтезу) білків, що контролюють специфічні функції клітини. Синтез білка починається, коли ДНК тимчасово розкручується в ...

Дізнатися більше »

Будова клітини

Складові клітин. Більшість клітин людини містить субструктури, які називаються органелами («маленькі органи»); кожна виконує певні функції та переважно більшість з них оточена мембраною. Органели плавають у цитоплазмі — желеподібній речовині, що на 90% складається з води. Клітини також містять ферменти, амінокислоти ...

Дізнатися більше »

Типи клітин

Клітина — самостійна жива система, еле­ментарна одиниця будь-якого живого ор­ганізму. З клітин, мов із мікроскопічних цеглинок, збудоване й наше тіло. Воно міс­тить приблизно 100 трильйонів клітин. Де­які клітини живуть недовго, інші зберігають­ся в організмі протягом усього життя. Клі­тини різноманітні за ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top