Home / Кістково-м'язова система / Череп у цілому

Череп у цілому

череп фотоЯк уже зазначалось вище, череп поділяється на мозковий та лицевий. Внутрішня поверхня кісток мозкового черепа називається мозковою. На ній помітні підвищення і втиснення, які відображають рельєф головного мозку. Тут також добре помітні борозни, які утворилися внаслідок прилягання венозних синусів (пазух) твердої мозкової оболонки, і артеріальні борозни — сліди приля­гання артерій.

У черепі розрізняють його верхню частину — склепіння і нижню частину -основу.

Склепіння черепа утворюють тім’яні кістки, луска лобової, потиличної, скроневої кісток і частина великих крил клиноподібної кістки.

Кістки склепіння черепа складаються з двох пластинок, між якими розташовується шар губчастої речови­ни (диплое). У кістках склепіння чере­па губчаста речовина має назву дип­лое і знаходиться між зовнішньою і внутрішньою пластинками. Внутрішня має назву склистої, бо при ушкодженнях черепа вона ламаєть­ся легше, ніж зовнішня.

Основа черепа має внутрішню і зовнішню поверхні. На внутрішній поверхні розрізняють передню, середню і задню черепні ямки. В них знаходяться отвори — канали, через які проходять судини та нерви.

Передня черепна ямка відмежовується від середньої заднім краєм малих крил і горбиком сідла клиноподібної кістки; середня черепна ямка від задньої відмежовується верхнім краєм пірамід скроневої кістки та спинкою турецького сідла клиноподібної кістки.

В передній черепній ямці є наступні анатомічні утвори: сліпий отвір, півня­чий гребінь, решітчаста пластинка.

В середній черепній ямці — зоровий канал, верхня очноямкова щілина, передперехресна і сонна борозни, турецьке сідло, гіпофізарна ямка та круглий, овальний, остистий і рваний отвори.

В задній черепній ямці — великий (потиличний) отвір, схил, яремний та внутрішній слуховий отвори, лицевий та під’язиковий канали, внутрішній поти­личний виступ, борозни верхньої та нижньої кам’янистих пазух, а також борозни верхньої сагітальної, сигмоподібної та поперечної пазух.

На зовнішній основі черепа є наступні основні анатомічні утвори: альвео­лярна дуга, кісткове піднебіння; отвори — різцевий, великий та малий піднебінні, рваний, овальний, остистий, яремний, шилососкоподібний, великий (потилич­ний); канали — різцевий, великий та малий піднебінні, крилоподібний, сонний, під’язиковий; відростки — крилоподібний, шилоподібний, соскоподібний; ямки — нижньощелепна, яремна, виросткова; леміш, хоани, зовнішній потилич­ний виступ, потиличний виросток, горловий горбик, соскоподібна вирізка, борозна потиличної артерії.

В ділянці лицевого черепа знаходиться ряд анатомічних утворів, в яких розташовані важливі органи. На передній його поверхні — очна ямка (орбіта), порожнина носа, порожнина рота; на бічній поверхні — підскронева та крилопіднебінна ямки.

При розгляді черепа спереду видно очні ямки, а між ними — вхід у порожнину носа.

Очна ямка слугує вмістилищем для очного яблука, його допоміжного апарату та слізної залози. Вона має чотири стінки: верхню, нижню, латеральну та медіальну, які утворені кістками черепа. В ній розрізняють верхню очноямкову щілину і зоровий канал, які відкриваються в середню черепну ямку. Нижня очноямкова щілина веде в крилопіднебінну ямку, а носослізний канал — в нижній носовий хід.

Порожнина носа займає центральне положення в лицевому черепі, є початковим відділом дихальних шляхів і містить орган нюху. Має вхід­ний отвір і два вихідних (хоани). Кісткова перегородка складається із лемеша та перпендикулярної пластинки решітчастої кістки і ділить порожнину носа на дві половини. У порожнині носа розрізняють верхню, нижню, медіальну та латеральну стінки. Медіальну стінку становить носова перегородка. На лате­ральній стінці знаходяться верхня, середня та нижня носові раковини. Під кож­ною з раковин утворюється верхній, середній, нижній та загальний носові ходи.

Верхній носовий хід знаходиться між верхньою та середньою носовими ра­ковинами (під верхньою носовою раковиною). Він сполучається з крилопіднебінною ямкою (через клинопіднебінний отвір), з передньою черепною ямкою (через решітчасту пластинку), з клиноподібною та решітчастою пазухами (зокрема, із задніми решітчастими комірками), з очною ямкою (через задній решітчастий отвір).

Середній носовий хід розташований між нижньою і середньою носовими раковинами (під середньою носовою раковиною). В нього відкриваються верхньо­щелепна (гайморова) та лобова пазухи, середні та передні комірки решітчастої кістки.

Нижній носовий хід обмежований кістковим піднебінням і нижньою носовою раковиною (знаходиться під нижньою носовою раковиною). Він сполучається з очною ямкою через носо-слізний канал.

Загальний носовий хід — це простір у вигляді вузької сагітальної щілини, який знаходиться між раковинами і кістковою перегородкою носа. Він сполуча­ється з порожниною рота через різцевий канал.

Порожнина рота. Вона має верхню кісткову (тверде піднебіння), передню і бічну (альвео­лярні відростки щелеп та зуби) стінки.

На бічній поверхні черепа розріз­няють парні ямки: скроневу, підскро­неву та крилопіднебінну. Межею між скроневою і підскроневою ямками є вилична дуга (латерально) і підскро­невий гребінь (медіально).,Підскронева переходить в крилопіднебінну ямку. Остання сполучається з порожниною черепа, очною ямкою, порожнинами носа і рота.

Може бути корисне:  З'єднання кісток черепа

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top