Дотик

Обмацуючи предмет із закритими очима, ми мо­жемо охарактеризувати його величину, форму, ступін Дотикь твердості, температуру та інші ознаки, окрім кольору. За допомогою чуття дотику люди­на сприймає доторкання, тиск, розтягнення. Чут­тя дотику складається з тактильних, температур­них, больових і рухових відчуттів. Для людей, позбавлених зору й слуху, воно є єдиним способом пізнання навколишнього світу. Якщо людина втратить здатність відчувати холод, спеку, тиск, розтягнення, біль, вона не зможе вижити. У шкірі й слизових оболонках рота є кілька ви­дів дотикових рецепторів. Вони сприймають найрізноманітніші подразники — дотик пір’їнки та укол голкою, гарячий чай тощо. Глибока м’язово-суглобна чутливість дає відчуття вібра­ції, важкості, ваги власного тіла та положення його у просторі. Кожен рецептор пов’язаний зі спинним і головним мозком довгим відростком нейрона (аксоном), що є чутливим нервовим волокном.

Сигнали, що надійшли до спинного мозку, ви­кликають рефлекторну реакцію, наприклад від­смикування руки у разі дотику до гарячої праски. Головний мозок визначає, з якої ділянки тіла надійшов сигнал, що відчуває організм у цьому місці та як треба відреагувати на це відчуття — почухати місце, що свербить, витягти скалку, змінити позу, вкритися ковдрою — словом, викона­ти дію, що відповідає команді головного мозку.

У перекладі з грецької «синестезія» означає «од­ночасне відчуття». Гіркий перець може викли­кати «пожежу» в роті. Блакитний колір вважа­ється холодним, а жовтогарячий — теплим. Від сильного болю можуть летіти «іскри з очей», а м’який і ніжний тембр дзвіночків зветься ма­линовим. Таке змішування відчуттів спостері­гається досить часто, хоча рецептори розташо­вані у різних частинах нашого тіла, а сигнали від них надходять до різних ділянок головного мозку. Цей феномен можна пояснити так: усі нейрони пов’язані між собою короткими від­ростками — дендритами. У разі збудження однієї ділянки головного мозку сигнали можуть поши­рюватися на інші, переводячи їх в активний стан і збуджуючи відповідні аналізатори, які відповіда­ють за зовсім інші відчуття.

Може бути корисне:  Як працює вухо

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top