Home / Нервова система / Гігієна зору

Гігієна зору

Запобігання розвиткові короткозорості. Дефектом зору Гігієна зору, який найчастіше зустрічається в людей, є короткозорість, яка буває нерідко навіть у шкільному віці. Причинами її звичайно є пога­не освітлення робочого місця і розглядання предметів на занадто близькій віддалі від ока.

Щоб запобігти розвиткові короткозорості, треба зберігати пра­вильну позу за партою під час читання і письма. Ця поза забезпечує нормальну віддаль (30—35 см) між оком і кни­гою або зошитом. Сидіти треба так, щоб світло падало з лівого боку. Це забезпечує найкращу освітленість книги або зошита, і на них не падає тінь від руки та голови.

Дуже шкодить читання лежачи. Не можна також читати в трам­ваях, автобусах, поїздах. Від руху вагона тремтить рука, і від­даль між книгою і очима весь час міняється. Через це кришталик безперервно змінює свою кривизну, що дуже стомлює око.

Тривале читання або письмо через кожні 25—ЗО хвилин тре­ба переривати, щоб відпочили очі. Під час цих перерв рекомендує­ться дивитися вдалину (у вікно, на небо).

Освітлення підприємств. На продуктивність праці і її якість дуже великий вплив має освітленість робочого місця. Чим силь­ніше освітленість, тим швидше око розрізняє деталі і тим краще їх розглядає. Тому найсильнішим освітлення повинно бути під час обробки дрібних темних деталей, що знаходяться на темному фоні.

Природне освітлення цехів здійснюється через вікна, розта­шовані в стінах і даху. Величина заскленої площі повинна відно­ситися до площі підлоги при грубих роботах, як 1 : 10, а при об­робці дрібних деталей, як 1:5. Крім площі вікон, на освітленість робочих місць впливає глибина приміщення, висота підвіконників і деякі інші фактори, які теж певним чином нормуються.

Джерелом штучного світла є електричні лампи. Для захисту очей від їх сліпучого світла і для створення м’якої без зайвих тіней освітленості застосовується освітлювальна арматура. Арматура разом з лампою називається світильником. На фабриках і заводах найчастіше користуються світильниками розсіяного світла. Такі світильники частину світла спрямовують униз, на ро­бочу поверхню, а частину — на стелю і стіни, відбившись від яких світло падає вниз. Рівномірність і достатність загального освіт­лення цеху залежать не тільки від арматури і сили лампи, але також і від віддалей між світильниками і від висоти їх розвішання.

Для місцевого освітлення, тобто для освітлення окремого ро­бочого місця, користуються світильниками прямого світла. Вони посилають майже все світло вниз.

Застосування тільки місцевого освітлення, відсутність освіт­лювальної арматури, а також безладне розвішування світильни­ків створюють неправильне освітлення. Одні місця цеху бувають освітлені дуже яскраво, інші — недостатньо, голі лампи засліп­люють очі, створюють різкі тіні і блискіт. Від усього цього швид­ко стомлюються очі і зменшується продуктивність праці. Крім того, неправильне освітлення є частою причиною нещасних ви­падків, бо утруднює розпізнавання небезпечних частин машин.

Шибки у вікнах і світильники треба періодично очищати віл пилу і кіптю, інакше значна частина світла втрачається.

Запобігання травмам і інфекціям очей. На виробництві в очі можуть попадати кусочки холодного або бризки розплавленого металу, металеві стружки, іскри, кислоти, луги і т. д. Все це спри­чиняється до тяжких травм очей, до ослаблення зору і навіть до цілковитої його втрати.

Для запобігання очним трав­мам до зон, звідки вилітають різні тверді частинки, підводять витяжну вентиляцію. На токар­них верстатах встановлюють стружковідвідники.

До особистих заходів захисту очей відноситься користування окулярами з товстими безосколковими скельцями.

Робітники біля полум’яних печей (доменних, мартенівських та ін.) надівають окуляри з синіми світлофільтрами, які обері­гають очі і від дії ультрафіолетового проміння. Електрозварники користуються окулярами з жовто-зеленими світлофільтрами.

Різні захворювання очей викликаються бактеріями, які в них проникають. Тому не слід терти очі руками або носовою хусткою, якою вже користувалися. Не можна користуватися чужим руш­ником, подушкою. Недодержання цих гігієнічних вимог може бути причиною занесення в очі різних інфекцій.

Може бути корисне:  Стовбур головного мозку і мозочок

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top