Home / Репродуктивна система / Хлопчик чи дівчинка?

Хлопчик чи дівчинка?

Стать майбутньої дитини майже завжди хви­лює подружжя. Чоловік зазвичай очікує сина — про­довжувача роду й носія прізвища, і, якщо народ­жується дочка, він нерідко звинувачує жінку в ї Хлопчик чи дівчинка?ї неспроможності. Але це не так. Відомо, що у клі­тинах тіла людини наявні 46 хромосом (23 пари), які під час поділу передають інформацію від материнської клітини дочірній, а у статевих клі­тинах -лише 23 хромосоми (в 2 рази менше). Під час запліднення відбувається злиття яйцекліти­ни й сперматозоїда, і хромосомний набір стає пов­ним, тобто кожна з 23 хромосом чоловіка утво­рює пари із хромосомами жінки. Від того, у яко­му сполученні утвориться пара, залежить стать майбутньої дитини. Статеві хромосоми умовно розділили на Х-хромосоми та Y-хромосоми. Яй­цеклітина несе тільки Х-хромосоми, а сперма­тозоїди — як X, так і Y-хромосоми. Кількість тих та інших сперматозоїдів приблизно однако­ва. Якщо яйцеклітину запліднить сперматозоїд з Х-хромосомами, утвориться сполучення XX, тоді народиться дівчинка. Якщо в момент за­пліднення утвориться сполучення ХУ, наро­диться хлопчик. Таким чином, стать майбутньої дитини залежить від батька.

Може бути корисне:  Жіночі статеві органи та клітини

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top