Home / Органи кровообігу / Кров і лімфа

Кров і лімфа

Кров. Доросла людина має близько 5 л крові.

Функції крові дуже різноманітні. По-перше, вона при­носить клітинам поживні речовини і ки­сень, по-друге, виносить з клітин продукти роз­паду, що утворюються в результаті їх життєдіяльності. Третя функція крові поляга Кров і лімфає у підтриманні з в’язків в ор­ганізмі: речовини, що виробляються одними органами, перено­сяться нею до інших, на діяльність яких вони впливають. Нарешті, четверта функція крові полягає в тому, що вона бере участь у захисті організму від бактерій, збудників різних хвороб.

Втрата твариною половини своєї крові спричиняє смерть. Вли­вання крові людям, що втратили її при пораненні, часто буквально повертає їм життя. Це є дуже яскравим доказом важливості функ­цій, виконуваних кров’ю.

Кров — це один з видів сполучної тканини. Вона складається з рідкої неклітинної речовини — плазми, яка має жовтувате за­барвлення. У плазмі є клітини: червоні кров’яні тільця, білі кро­в’яні тільця і кров’яні пластинки.

Червоне забарвлення крові зумовлюється тим, що в ній є ве­лика кількість червоних кров’яних тілець.

Плазма становить 60% об’єму крові. До її складу входить 92% води, близько 7% білків, до 1% мінеральних солей (переважно NaCl), до 0,12% цукру, невелика кількість жирів, продуктів роз­паду та інших речовин, що виділяються в кров клітинами різних органів.

Склад і властивості рідкої частини крові відносно сталі. Так, наприклад, об’єм води, що вводиться в організм, коливається від дуже різних причин, але вміст її в крові майже не змінюється. Незважаючи на можливі зміни в живленні, кількість цукру в крові звичайно становить близько 1 г на 1 л крові і т. д. На клітини крові припадає 40% ЇЇ об’єму.

Червоні кров’яні тільця — це без’ядерні клітини, що мають форму двояковгнутого диска.

Білі кров’яні тільця мають мінливу форму. Вони схожі на амеб, бо пересуваються за допомогою відростків, форма яких завжди змінюється.

Кров’яні пластинки мають найпростішу будову. Вони являють-собою маленькі тільця, що легко розпадаються.

Лімфа. Іноді при неглибокому пораненні шкіри виступає кра­пелька безбарвної прозорої рідини. Це тканинна рідина. Вона заповнює всі щілини між клітинами організму. Клітини ніби зану­рені в тканинну рідину, обмиваються нею з усіх боків. Кількість тканинної рідини у дорослої людини досягає 20 л. Вона утворюєть­ся у міжклітинних щілинах з плазми крові, яка проникає сюди через стінки кровоносних судин. Тканинна рідина містить у собі воду, білки, жири, вуглеводи, продукти розпаду і солі. Проте ці речовини вона містить у кількостях трохи інших, ніж кров (напри­клад, в ній менше білків).

Надмір тканинної рідини, що постійно утворюється, відпливає з міжклітинних просторів по спеціальній системі судин. Попавши в ці судини, тканинна рідина змінює свій склад і дістає назву лімфи.

Хімічний склад і властивості тканинної рідини і лімфи, так само як і крові, відзначаються відносною сталістю.

Внутрішнє середовище організму. Через стінки кровоносних судин у тканинну рідину завжди надходять поживні речовини і кисень, що приносяться кров’ю від кишечника і з легень. З тка­нинної рідини поживні речовини і кисень проникають у клітини.

Воду, вуглекислий газ та інші продукти розпаду клітини виділяють у тканинну рідину. Звідси ці речовини прохо­дять через стінки кровоносних судин у кров. Кров виносить про­дукти розпаду до нирок, шкіри і легень, через які вони виводяться з організму.

Кров, тканинна рідина та лімфа, що з неї утворюється, є внут­рішнім середовищем організму. Через внутрішнє середовище вста­новлюється зв’язок між клітинами і зовнішнім середовищем, з якого вони дістають поживні речовини і кисень і куди віддають продукти своєї життєдіяльності.

Відносна сталість складу крові, тканинної рідини і лімфи ство­рює для клітин середовище з більш-менш сталими умовами існування. Наскільки це важливо, можна судити з того, що всяка зміна у складі крові викликає тяжкі порушення в організмі.

Може бути корисне:  Лімфа та лімфатична система

Один коментар

  1. Просто і ясно. Дякую.

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top