Home / Органи кровообігу / Кровотворення

Кровотворення

Основним органом кровотворення є кістковий мозок, що міститься у порожнинах великих кісток скелета (кістяка). Він бере участь у творенні усіх форм клітин крові — еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Лімфоцити утворюються також у селезінці та лімфатичних вузлах. Родоначальни­цями усіх клітин крові є стовбурові клітини, кіль­кість яких незначна. Вони містяться у кровотвор­них тканинах кісткового мозку, епітеліальних тканинах шкіри, травного тракту тощо. Особливо активно ці клітини виробляються кістковим моз­ком організму, що розвивається. Маючи здатність бути початком різних видів клітин, аж до нейронів головного мозку, стовбурові клітини відновлюють втрати інших клітин організ­му в результаті їхньої загибелі (вікової, фізіологічної, від травм, хвороб і з інших причин).

Вони відіграють велику роль у творенні клітин крові — еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Спочатку стовбурові Кровотворення клітини виробляють паросткові клітини, які після низки поділів перетворюються на більш зрілі клітини. Після останнього поділу остаточно до­зріла, здатна виконувати свої функції клітина за­лишає кістковий мозок і потрапляє у кровоносне русло. Кровотворні органи та кров, що у крово­носному руслі, є єдиною системою, яка у здорово­му організмі врівноважена: клітини, які безупин­но руйнуються й гинуть, залишають організм, а їхнє місце займають нові клітини, що їх вироб­ляє кістковий мозок. Клітини крові мають різний термін життя. Так, еритроцит живе близько 120 днів, лейкоцит — від 15 днів до декількох мі­сяців і років, а тромбоцит — півтора тижня.

Загиблі клітини крові осідають у печінці, де руй­нуються. Гемоглобін перетворюється на білірубін, що надає жовчі коричневого забарвлення. Жовч надходить до кишечнику, де білірубін перетворю­ється на інший пігмент — білівердин, що з кало­вими масами виводиться з організму. Під час багатьох важких захворювань відбуваєть­ся порушення функцій кісткового мозку. У цих випадках життя пацієнта може врятувати тільки його пересадка. Оскільки можливості викорис­тання донорського кісткового мозку обмежені, у медицині застосовується трансплантація (пере­садка) стовбурових клітин.

Найкращим джерелом стовбурових клітин, що не потребує донора, вияви­лася кров пуповини немовлят (пуповину зазви­чай викидають). Узяті з неї стовбурові клітини приживаються в організмі хворої людини, і її кровотворення відновлюється. Стовбурові клітини застосовують і для лікування опіків, травм, таких серйозних хвороб, як інфаркт та ін­сульт. Ці клітини можна консервувати. У заморо­женому стані вони зберігаються у банках крові і можуть використовуватися протягом кількох років.

Може бути корисне:  Склад і функції крові

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top