Home / Рефлекс / Нерви

Нерви

Нерви

Нерв має вигляд білого блискучого тяжа. Він складає­ться з великої кількості нервових волокон, які лежать у ньому окре­мими пучками. І ці пучки, і весь нерв у цілому вкриті сполучною тканиною. У товщі нерва проходять кровоносні суди­ни. По них кров  приносить нерву поживні речовини і кисень, виносить з нього різні продукти життєдіяльності. Розрізняють доцентрові, відцентрові і мішані нерви.


Доцентровий нерв утворений нервовими волокнами, до складу яких входять довгі відростки доцентрових нейронів. Ці нерви про­водять збудження від різних органів, або, як кажуть, від перифе­рії, у спинний і головний мозок. Доцентрові нерви інакше нази­вають чутливими, бо їх волокна закінчуються рецепторами, що сприймають різні подразнення. І. П. Павлов називав ці нерви «пові­домними». Вони ніби повідомляють головний мозок про все, що відбувається в організмі і в зовнішньому середовищі.

Відцентровий нерв утворюється нервовими волокнами, до складу яких входять довгі відростки відцентрових нейронів. Ці нерви проводять збудження від спинного й головного мозку до органів (до периферії). Нерви, що закінчуються в м’язах, називаються руховими. Збудження, що проходить по їх волокнах, викликає скорочення м’язів і рух органа. І. П. Павлов називав відцентрові нерви «командними». Передаючи збудження з центральної нервової системи в органи, вони ніби командують їх діяльністю.

Мішаний нерв містить нервові волокна, одні з яких утворені відростками доцентрових, інші — відростками відцентрових ней­ронів. Таким чином, мішані нерви передають збудження в обох напрямах.

Може бути корисне:  Рецептори

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top