Home / Нервова система

Публікації категорії: Нервова система

Feed Subscription

Головний мозок є осередком свідомості і творчої активності. Через спинний мозок і нервові стовбури головний мозок також контролює рухи тіла. Нервова система у тісному взаємозв’язку з ендокринною системою контролює і забезпечує функціонування інших систем організму

Периферійні нерви

Периферійні нерви

Периферійні нерви передають інформацію до ЦНС і в зворотньому напрямку. Чутливі волокна отримують імпульси від рецепторів шкіри, органів чуття, що сприймають зовнішній світ, та внутрішніх органів. Рухові волокна спричиняють скорочення скелетних м’язів. Автономні нервові волокна іннервують внутрішні органи і залози ...

Дізнатися більше »

Руховий аналізатор

Руховий аналізатор

  М’язова система є джерелом численної сенсорної імпульсації. До складу нервів, що іннервують м’язи, вхо­дить від 30 до 50% аферентних волокон. Рецепторний апарат м’я­зів і суглобів сигналізує в нервову систему про ступінь напружен­ня м’язових волокон, положення суглобів і різних частин ...

Дізнатися більше »

Будова вестибулярного апарату

Будова вестибулярного апарату

 До складу внутрішнього вуха входять переддвер’я, півколові канали, маточка і мішечок (еліп­тичний і сферичний мішечки), які є вестибулярним апаратом і ви­конують функцію органа рівноваги. У порожнинах ма­точки і мішечка містяться волоскові клітини циліндричної і куле­подібної форми. До них підходять закінчення ...

Дізнатися більше »

Фізіологія мозочка

Фізіологія мозочка

Мозочок розташований над довгастим моз­ком і мостом, складається з двох півкуль та черв’яка. На поверхні півкуль мозочка знаходиться кора, утворена сірою речовиною, в якій міститься основна маса нервових клітин. Крім кори в глибині мозочка, в білій речовині, знаходиться скупчення нервових ...

Дізнатися більше »

Спинний мозок

Спинний мозок знахо­диться в середині кісткового каналу, утво­реного хребцями. Він вкритий трьома обо ­лонками; твердою, павутинною і м’якою. Від м’якої і павутинної оболонок відходять зв’язки, які утримують мозок у певному положенні. Спинний мозок має сег­ментарну будову. Кількість сегментів відповідає кількості ...

Дізнатися більше »

Нюховий, смаковий, шкірний і руховий аналізатори

Нюховий аналізатор. Периферичний кінець нюхового аналіза­тора знаходиться у верхній частині носової порожнини. Слизова оболонка тут містить рецептори — нюхові клітини, які мають овальне тіло і два довгих відростки. Один з відростків сприймає хімічні подразнення, другий утворює волокно нюхового нерва. Нерв ...

Дізнатися більше »

Слуховий аналізатор

Орган слуху складається з трьох відділів: зовнішнього вуха, середнього вуха і внутрішнього вуха. Зовнішнє вухо. У зовнішньому вусі розрізняють вушну рако­вину і зовнішній слуховий прохід. Вушні раковини утворені   хрящем,  який вкритий шкірою. У багатьох тварин вушні раковини рухомі  і наставляються ...

Дізнатися більше »

Гігієна зору

Запобігання розвиткові короткозорості. Дефектом зору , який найчастіше зустрічається в людей, є короткозорість, яка буває нерідко навіть у шкільному віці. Причинами її звичайно є пога­не освітлення робочого місця і розглядання предметів на занадто близькій віддалі від ока. Щоб запобігти розвиткові ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top