Home / Нервова система (page 2)

Публікації категорії: Нервова система

Feed Subscription

Головний мозок є осередком свідомості і творчої активності. Через спинний мозок і нервові стовбури головний мозок також контролює рухи тіла. Нервова система у тісному взаємозв’язку з ендокринною системою контролює і забезпечує функціонування інших систем організму

Зоровий аналізатор

Орган зору складається з очного яблука і допоміжних апаратів: м’язів, слізних залоз, повік з віями, брів. Очне яблуко. Очне яблуко лежить в очній ямці черепа. Воно має форму кулі, вкритої трьома оболонками — білковою, судинною і сітківкою. Білкова оболонка — ...

Дізнатися більше »

Рецептори і аналізатори

Рецептори і органи чуття. Рецептори організму поділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішні рецептори сприймають по­дразнення, які діють на організм ззовні (рецептори шкіри, ока, вуха, язика і носової порожнини). Внутрішні рецептори сприй­мають подразнення, що виникають в органах тіла (рецептори серця, легень ...

Дізнатися більше »

Півкулі головного мозку

Розвиток півкуль у хребетних. В історії розвитку тварин го­ловний мозок появляється вперше у хребетних. У риб передній мозок розвинений слабо. У земноводних він уже поділяється на дві півкулі. Проте жаба, в якої видалено півкулі, майже не змінює своєї поведінки. У ...

Дізнатися більше »

Стовбур головного мозку і мозочок

Будова стовбура. Стовбурова частина головного мозку скла­дається з довгастого мозку, моста, середнього мозку і проміж­ного мозку. Довгастий мозок являє собою продовження догори спинного мозку, форму якого він зберігає. По передній і задній поверх­нях його, так само як і в спинного ...

Дізнатися більше »

Будова нервової системи

Центральна частина. У нервовій системі, як уже зазначалось, розрізняють дві частини: центральну і периферичну. Центральна частина складається з головного мозку, що лежить у черепі, і спинного мозку, що знаходиться в хребетному каналі. І головний, і спинний мозок вкриті оболонками. Одна ...

Дізнатися більше »

Значення нервової системи

Регуляція діяльності органів. Всякий рух людини відбувається в результаті скорочення м’язів, яке виникає під впливом збуджен­ня. Збудження проводиться до них з головного або спинного мозку по рухових нервах. Різноманітність і складність рухів, їх сила, розмах і тривалість — все це ...

Дізнатися більше »

Головний мозок

Головний мозок — передній відділ центральної нер­вової системи. Він розташований у порожнині че­репа, має дві півкулі (праву та ліву) і складаєть­ся із сірої та білої речовини. Сіра речовина утворює кору великих півкуль і підкіркові ядра. Вона сфор­мована тілами нейронів. Біла ...

Дізнатися більше »

Спинний мозок

Спинний мозок — частина центральної нервової системи. Він розташований у каналі хребта і схо­жий на довгий білий шнур, у центрі якого є канал, заповнений спинномозковою рідиною (служить поживним середовищем для нейронів). Верх­ній кінець спинного мозку зливається з голов­ним мозком. Спинний ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top