Нирки

НиркиРазом із легенями, шкірою та кишечником сечовиділь­на система бере участь у видаленні з організму кінцевих продуктів обміну, тобто непотрібних організму речо­вин. Сечовидільна система складається із двох нирок, у яких фільтрується кров і утворюється сеча; двох се­човодів, через які сеча виводиться з нирок; сечового міхура, де накопичується сеча, і сечівника, через який сеча видаляється з організму.

Нирки — головний орган сечовидільної сис­теми. Вони є фільтром, що очищує кров від шкідливих речовин. Протягом 3-4 хвилин че­рез нирки проходить і фільтрується вся кров, що циркулює в організмі. Нирки мають бобо-подібну форму. Маса кожної нирки 120-200 г, довжина 10-12см, ширина 5-6см, товщи­на З -4 см. Нирки розташовані в поперековій об­ласті, з обох боків від хребта (повернені до нього увігнутим краєм). До увігнутого краю підходить артерія, що входить у нирку й розгалужується там до дрібних капілярів. Від цього ж краю відходить сечовід. Нирки покриті епітелієм, під яким розта­шований зовнішній (кірковий) і внутрішній (моз­ковий) шар. Мозковий шар представлений віяло­подібними структурами — нирковими пірамідами, вершинки яких відкриваються в порожнину нир­кової миски (місце збору сечі).

У кожній нирці міститься понад 1 млн малюсіньких фільтрів — нефронів. Нефрон має складну бу­дову. Центральний його відділ представлений ка­пілярним клубочком, укладеним у капсулу. Від капсули відходить звитий канал, що утворює петлю з іншим каналом, який впадає у збірну тру­бочку. Зливаючись, збірні трубочки утворюють загальну протоку, через яку сеча стікає в нирко­ву миску. Будь-які погрішності в роботі нирок від­биваються на здоров’ї людини, а деякі захворю­вання нирок (ниркова недостатність) створюють загрозу для життя.

У разі ниркової недостатності кров очищують за допомогою штучної нирки (гемодіаліз). Пересадка донорської нирки дає змогу припинити гемодіа­ліз і продовжити життя пацієнта. Видалення од­нієї нирки не загрожує життю, оскільки потріб­ну роботу виконує нирка, що залишилася.

Може бути корисне:  Сечоутворення та сечовиділення

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top