Home / Рефлекс / Реакція організму на подразнення

Реакція організму на подразнення

Якщо людині вколоти гол­кою руку, то вона її відсмикне. Чому відбувається цей рух?

Укол викликав збудження в рецепторах шкіри. По доцентрових нервових волокнах збудження передалось у спинний мозок, пере­ключилось там на відцентрові нервові волокна і дійшло по них до м’язів. Діставши збудження, м’язи скоротилися і викликали рух руки. Такий рух називається рефлекторним, або просто реф­лексом.

Рефлекс — це реакція організму, яка здій­снюється через центральну нервову си­стему у  відповідь на одержане подразнення.

Коли сонячні промені попадають в око, людина зажмурюється; несподіваний шум примушує людину повернути голову; підвищен­ня температури спричиняє посилене виділення поту; на внесену в ротову порожнину їжу виділяється багато слини. Все це прикла­ди рефлексів. Світло, різні звуки, тепло і харчові продукти — це різні подразники. Вони викликають у рецепторах ока, вуха, шкіри і рота процес збудження, який по доцентрових нервах доходить до спинного і головного мозку. Тут збудження переходить на відцен­трові нерви м’язів, потових і слинних залоз. Дійшовши до цих органів, збудження викликає в них реакцію.

Рефлекс — це основа нервової діяльності, яка забезпечує пристосування організму до умов зовнішнього середовища, які зав­жди змінюються.

Шлях, який проходить збудження від рецептора через цент­ральну нервову систему до робочого органа Реакція організму на подразнення, називається рефлек­торною дугою.

Рефлекторна дуга складається не менше як з трьох нейронів: доцентрового, проміжного і відцентрового. У прикладі з уколом руки тіло доцентрового (чутливого) нейрона лежить поблизу спин­ного мозку; один його відросток у складі нервового волокна дохо­дить до шкіри, де закінчується рецептором, другий — проникає у спинний мозок. Тіло і короткі відростки відцентрового (рухового) нейрона знаходяться у спинному мозку, а довгий відросток у скла­ді нервового волокна доходить до м’яза. Проміжний нейрон розмі­щується в спинному мозку; його відростки стикаються з відрост­ками доцентрового і відцентрового нейронів. Збудження, що ви­никло в рецепторі, проводиться доцентровим нейроном у спинний мозок; тут воно переходить спочатку на проміжний нейрон, а по­тім на відцентровий, по якому доходить до робочого органа — м’яза.

Може бути корисне:  Рецептори

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top