Home / Кістково-м'язова система / Скелет і м’язи голови та шиї

Скелет і м’язи голови та шиї

Будова черепа. Скелет голови називається черепом. Він поділяється на дві частини: мозкову і лицеву.

Мозкова частина черепа наближається формою до кулі. До її складу входять: лобова, дві тім’яні, дв Скелет і м'язи голови та шиїі вискові, потилична та інші кістки. Всі вони мають вигляд досить товстих зігнутих пластин. Такі кістки називаються плоскими. Вони створюють надійний за­хист для головного мозку.

Окремі кістки мозкового черепа сполучаються одна з одною швами; таке сполучення називається нерухомим. Шов утворюється порізаними краями двох кісток, причому зубці однієї з них захо­дять у вирізки між зубцями другої.

Верхня і бічні поверхні мозкової частини черепа відносно гла­денькі. Основа ж вкрита різними виступами і шорсткостями, бо до неї прикріплюються дуже сильні м’язи. Крім того, основа має отвори, через які проходять кровоносні судини і нер­ви. Майже в центрі основи є великий потиличний отвір, через який спинний мозок сполучається з головним. На межі основи і бічних поверхонь черепа знаходяться зовнішні слухові отвори. На нижній поверхні потиличної кістки, по обидві сторони від потиличного отвору, лежать суглобові відростки, якими череп сполучається з хребтом.

Всередині мозкової частини черепа є порожнина, зайнята мозком.

Лицева частина черепа складається з парних кісток — верх­ньощелепних, виличних, носових, піднебінних, непарної нижньо­щелепної і деяких інших. Всі кістки, крім нижньощелепної, сполучаються одна з одною нерухомо. В лице­вій частині черепа є дві очні ямки, ротова і носова порожнини.

Очна ямка — це глибока западина, в якій лежить очне яблуко азом з його,нервами, судинами і м’язами. Порожнина носа спереду відкривається отвором на поверхні черепа, а ззаду двома отворами сполучається з глоткою. Кісткова перегородка поділяє порожнину на праву і ліву половини. Кожна з цих половин трьома кісточками поділяється на вузькі носові ходи.

Порожнина рота відокремлюється від порожнини носа під­небінними кістками і відростками верхньощелепних кісток. Бічні стінки ротової порожнини обмежовані краями верх­ньої і нижньої щелеп.

Череп людини має ті самі частини й кістки, що й череп ссав­ців. Істотною особливістю черепа людини є надзвичайно сильний розвиток мозкової частини. У ссавців вона значно менша за лицеву частину (часто в кілька разів).

Вікові особливості черепа. Не тільки хімічний склад і міцність кісток, але й інші їх особливості в різні періоди життя людини неоднакові.

Черепні кістки новонародженої дитини перебувають у стані неповного окостеніння: до їх складу входять хрящі і сполучна тка­нина. Лобова, потилична та інші кістки складаються з кількох частин кожна. Краї кісток не мають зубців і сполучаються одна з одною не швами, а смужками сполучнотканинної перетинки. У міс­цях, де сходяться ріжки кількох кісток, ці перетинки розши­ряються і утворюють тім’ячка.

Після народження окремі частини кісток з’єднуються одна з одною. Заростають тім’ячка, утворюються шви, закінчується око­стеніння. Кістки ростуть. З 30 років починають заростати шви, на старість випадають зуби і зникають комірки, в яких вони сиділи.

Отже, череп, як, зрештою, і весь скелет, змінюється про­тягом  усього життя людини.

М’язи. М’язи голови і шиї можна поділити на жувальні, мі­мічні і ті, що беруть участь у рухах голови.

Жувальний м’яз легко промацати, якщо стиснути зуби. Він піднімає нижню щелепу. Інші жувальні м’язи висувають щелепу вперед і в боки.

Мімічні м’язи, на відміну від усіх інших, прикріплюються до кістки тільки одним своїм кінцем, а другим закінчуються в шкірі. Від скорочення їх виникає не рух кісток, а переміщення окремих ділянок шкіри. Внаслідок цього змінюється вираз обличчя, його міміка. Сильний розвиток цих м’язів — характерна особ­ливість, яка відрізняє людину від тварин.

М’язи, що беруть участь у рухах голови, розміщені на шиї. Назвемо один з них — грудинно-ключично-сосковий. Він починається двома ніжками, однією на груднині, дру­гою — на ключиці, а прикріплюється до вис­кової кістки. М’яз легко промацати на шиї, якщо повернути голову вбік. При скороченні м’яза на одній стороні шиї голова нахиляється в сторону цього м’яза, а обличчя повертається вверх і в протилежний бік. Одночасне скоро­чення обох м’язів закидає голову назад.

Може бути корисне:  М'язова система

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top