Home / Кістково-м'язова система / Скелет і м’язи нижніх кінцівок

Скелет і м’язи нижніх кінцівок

Скелет нижньої кінцівки складається з тазового пояса, або таза, і власне кінцівки, або ноги.

Тазовий пояс. Тазовий пояс утворений парою плоских тазових кісток і крижами.

Скелет  і м'язи  нижніх кінцівокТазова кістка — найширша у всьому скелеті. До 16-17 років вона складається з трьох кісток, відокремлених одна  від одної

хрящем. Поступово хрящ кос­теніє, і кістки зливаються в одну. На місці їх сполучення є досить велика суглобова за­падина. Спереду тазові кістки сполучені одна з одною, а ззаду утворюють малорухо­мий суглоб з крижами.

У зв’язку з вертикальним положенням тіла таз людини відносно ширший і масивні­ший, ніж таз ссавців, бо під­тримує органи, що лежать над ним. Від захисної і опорної функцій таза залежать і форма його кісток у вигляді товстих зігнутих пластин, і нерухо­мість сполучення між ними. Власне кінцівка. Скелет ноги складається з стегнової кістки, кісток гомілки і стопи.

Стегнова кістка — найдовша в скелеті. Верхній кінець її має форму кулі і називається головкою. Нижче від головки є два бугри, розвиток яких залежить від прикріплення тут дуже великих м’язів.

Головка кістки входить у суглобову западину таза, утворюючи кульшовий суглоб,  що  належить до кулястих. Як  і плечовий суглоб, він допускає дуже різноманітні рухи, але розмах їх значно менший.

Гомілка складається з двох довгих кісток: великої гомілкової і розміщеної назовні від неї малої гомілкової.

Стегнова кістка з великою гомілковою утво­рюють колінний суглоб, до складу якого входить і колінна чашечка — маленька кістка трикутної форми. Колінний суглоб допускає лише згинан­ня і розгинання.

Стопу утворюють кістки передплесна, плесна і фаланги.

Передплесно має кілька кісток, з яких най­більшою є п’яткова. З однією з них гомілкові кістки утворюють суглоб, що допускає рухи, го­ловним чином, у формі згинання і розгинання.

Плесно складається з п’яти довгих кісточок.

Фаланги — утворюють скелет пальців. Кіль­кість їх така сама, як і в руці.

Скелет ноги людини має ті самі кістки, що й скелет задньої кінцівки наземних хребетних. Але, займаюч Скелет  і м'язи  нижніх кінцівоки вертикальне положення, людина спирається тільки на одну пару кінцівок. В зв’язку з цим кістки її ніг набагато довші і ма­сивніші, ніж кістки рук; дуже сильно розвинені передплеснові кістки, особливо п’яткова; стопа в своїй середній частині трохи піднята і має склепінчасту форму, що значно пом’як­шує поштовхи, які передаються тілу під час хо­діння. У більшості ссавців кістки передніх і задніх кінцівок розвинені майже однаково, а стопа ніколи не має особливостей, властивих стопі людини.

Порівнюючи скелети руки й ноги людини, не можна не відзначити схожості їх будови. Кожний з цих скелетів має три відділи, з яких верхній утворює одна кістка (плечова, стег­нова), середній — дві (ліктьова, променева; ве­лика й мала гомілкові) і нижній відділ утворю­ють численні кістки (кисть, стопа). Проте руки є орган праці і кістки їх значно коротші, тонші і більш рухомо сполучені одна з одною, ніж кістки ніг, які служать для опори і пересування тіла.

Форма кісток і їх функція. Кістки, які захищають внутрішні органи від дії зовнішнього середовища, мають форму зігнутих пластин. З таких плоских кісток складається і череп, і таз. Форму пластин, досить товстих і вузьких, мають і ребра, що входять до складу грудної клітки.

Скелет кінцівок, що роблять швидкі і широкі рухи, складається з довгих кісток. Такими є стегнова, плечова, гомілкові, ліктьова і променева кістки.

Там, де скелет забезпечує стійкість і разом з тим деяку рухо­мість, він складається з коротких, неправильної форми кісток. Таку будову має хребет.

Отже, між формою кісток і їх функцією іс­нує тісна взаємна залежність.

М’язи. М’язи, що приводять у рух стегно, починаються на тазі, утворюючи сідниці, і прикріплюються до стегна. До них належать сідничні м’язи. Від скорочення їх виникають рухи в кульшовому суглобі. Ві­діграючи велику роль у підтриманні вертикального положення тіла, вони розвинені в людини так сильно, як ні в одної тва­рини.

М’язи, що приводять у рух гомілку, утво­рюють м’якоть стегна. На передній поверхні його лежить чотири­головий м’яз — розгинач гомілки, а на задній — двоголовий — згинач.

М’язи, що приводять в рух стопу і пальці, розміщені на задній і зовнішній поверхнях гомілки, а також на стопі. Найбільшим серед них є литковий м’яз, який згинає стопу і піднімає п’ятку над землею. Цей м’яз є в усіх наземних хребет­них, але в людини він особливо сильно розвинений, що зв’язано з вертикальним положенням її тіла.

Може бути корисне:  Грудна клітка

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top