Home / Органи кровообігу / Склад і функції крові

Склад і функції крові

Кров, лімфа і тканинна рідина складають внутрішнє середовище організму. Кров — рідка сполучна тканина. В організмі до­рослої людини міститься приблизно 5 л крові. Клітини безпосередньо не стикають­ся із кров’ю і взаємодіють з нею через тка­нинну рідину. Ця рідина — плазма крові, що постійно просочується у міжклітин­ний простір через стінки кровоносних судин і омиває кожну клітину. Загаль­ний об’єм тканинної рідини становить 19-20 л. Частина цієї рідини проникає у капі­ляри лімфатичної системи і стає лімфою.

К Склад і функції кровіров складається з рідкої та густої частин. Якщо налити її у пробірку й дати відстоятися, між цими частинами утвориться чітка межа. Рід­ка частина крові називається плазмою крові, а гус­та складається з формених елементів крові, або її клітин. Частка плазми становить 55% загального об’єму крові, а частка клітин — 45%. Плазма крові на 90% складається з води, у ній та­кож містяться білки (альбуміни, глобуліни, про­тромбін, фібриноген), солі (натрію, калію, каль­цію), глюкоза, жири, амінокислоти, вітаміни, гормони. Вона є міжклітинною речовиною, у якій плавають три види клітин: червоні (еритроцити), білі (лейкоцити) та кров’яні пластинки (тромбо­цити).

Еритроцит — без’ядерна клітина, що має фор­му двоввігнутого диска. Еритроцити містять гемоглобін, завдяки якому кров має червоний ко­лір. У 100 мл крові міститься 13 -16 г гемоглобіну, до складу якого входить залізо. Завдяки здатнос­ті заліза легко приєднувати та віддавати кисень і вуглекислий газ відбувається газообмін між кров’ю та клітинами органів і тканин (тканин­не дихання організму). У 1 мм3 крові Склад і функції крові здорової лю­дини міститься 3,9 — 5 млн еритроцитів. Лейкоци­ти (білі клітини) мають ядро, вони більші від ери­троцитів, здатні, як амеби, змінювати свою фор­му й проникати крізь стінки судин. Вони мають власні назви: лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, базофіли, еозинофіли. Головна їхня функція — за­хист організму від інфекції. У 1 мм3 крові здорової людини міститься 4 -9 тис. лейкоцитів. Тромбоци­ти, або кров’яні пластинки, утворюються із цито­плазми молодих, незрілих клітин крові під час їх поділу. У тромбоцитів немає ядер, вони прозорі, а їхні розміри малі. За певних умов тромбоци­ти можуть склеюватися між собою, з іншими клі­тинами крові та приклеюватися до стінок судин, утворюючи тромби. У 1 мм3 крові здорової людини міститься 180 -320 тис. тромбоцитів. Кров виконує безліч важливих функцій: бере участь у газообміні, у регуляції водно-сольового обміну й кислотно-лужної рівноваги в організмі, у підтримці постійної температури тіла, захищає організм від інфекцій.

Може бути корисне:  Кровотеча

Один коментар

  1. http://carsonksoitmmyra.sosblogs.com/

    Хочу ще додати, що кров буває синьою якщо тільця наповнені мідью — я забув цю істоту, но вона живе в морі

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top