Спадковість

«Татусів ніс», «мамині очі», «дідусів характер», «бабусина фігура» — батьки, бабусі та дідусі рев­ниво шукають у дитині подібність із собою й дуже часто її виявляють. Це не дивно, адже усі живі істоти, р Спадковістьозмножуючись, передають по­томству свої особливості. Ця властивість нази­вається спадковістю. Кожна людина має на сво­їх хромосомах індивідуальний набір генів, що дістається їй від батьків. Сукупність цих генів називається генотипом. Кожен ген само­стійно або у взаємодії з іншими генами зумов­лює появу в організмі певної характерної озна­ки. У генах можуть відбуватися зміни — мутації, у результаті яких у зміненому гені проявляють­ся нові властивості. Парність хромосом обумов­лює парність генів у генотипі. Гени, які розта­шовані в однакових ділянках парних хромосом і контролюють ті самі ознаки (наприклад, колір очей, групу крові тощо), називаються алеля­ми. Алелі визначають можливі варіанти роз­витку цієї ознаки й формуються під час заплід­нення. У зв’язку з тим що розподіл хромосом між статевими клітинами і їхня зустріч під час запліднення відбувається за законом ви­падку, у заплідненій яйцеклітині з однаковою ймовірністю можуть зустрітися й утворити але­лі будь-які відповідні гени батька та матері. Алель може бути складений з однакових або з різних генів. Коли алельні гени однакові (ідентичні), вони разом беруть участь у формуванні даної ознаки. Якщо ж вони різні, то один (домінант­ний) обов’язково придушує інший (рецесив­ний). Ознаки, контрольовані домінантними але­лями, рівною мірою виявляються як у чоловіків, так і у жінок. їх легко простежити у декількох поколіннях (наприклад, кучеряве волосся). Якщо така ознака є у дитини, вона обов’язково буде наявна в одного з батьків. Однак наяв­ність домінантної ознаки в батьків не озна­чає, що вона обов’язково виявиться у дити­ни. Якщо в батька й матері алелі складені з різ­них генів, у дитини домінантна ознака буде відсутня. Простежити спадкування ознаки, контрольованої рецесивним алельним геном, дуже складно. Протягом декількох поколінь вона може передаватися потай, не проявляю­чись у фенотипі (сукупності зовнішніх ознак ор­ганізму).

Носії рецесивної ознаки не знають про неї. Для її прояву (домінування) необ­хідно, щоб обоє батьків були носіями такої алелі й у заплідненні взяли участь статеві клі­тини, які також несуть цей рецесивний алель-ний ген. Оскільки до спадкових ознак належать і патологічні (спадкові) хвороби, імовірність зустрічі рецесивних алельних генів різко зростає у разі шлюбів між близькими родича­ми. Тому в королівських родинах чимало ді­тей страждали на спадкові хвороби.

Може бути корисне:  Загадки природи

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top