Home / Нервова система / Спинний мозок

Спинний мозок

Спинний мозок — частина центральної нервової системи. Він розташований у каналі хребта і схо­жий на Спинний мозок довгий білий шнур, у центрі якого є канал, заповнений спинномозковою рідиною (служить поживним середовищем для нейронів). Верх­ній кінець спинного мозку зливається з голов­ним мозком. Спинний мозок складається з 31 сегмента, кожен з яких має дві пари нервових корінців. У передніх корінцях розташовані ру­хові, а в задніх — чутливі нейрони. Руховими нейронами нервові імпульси передаються від клітин до м’язів і внутрішніх органів, чутливими — від рецепторів шкіри, м’язів і внутрішніх орга­нів до спинного мозку.

З’єднуючись між собою, передні й задні корінці утворюють 31 пару змі­шаних (рухових і чутливих) спинномозкових нервів. Кожна пара нервів пов’язана з певною групою м’язів і відповідною ділянкою шкіри. Дов­жина спинного мозку 42 — 45см, діаметр 0,8 — 1 см, маса ЗО — 32 г. Спинний мозок утворений із сірої та білої речовин. На поперечному його зрізі чіт­ко виділяється сірий «метелик» — сіра речовина, що містить рухові та вставні нейрони. У сірій ре­човині замикаються рефлекторні шляхи бага­тьох рухових реакцій. Біла речовина спинного мозку оточує сіру речовину й складається зі щіль­но спресованих нервових волокон (аксонів), що виконують провідну функцію і з’єднують спинний мозок з головним мозком. У разі травми спинного мозку цей зв’язок порушується і повніс­тю або частково втрачається контроль за роботою певних органів.

Спинний мозок

Може бути корисне:  Руховий аналізатор

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top