Home / Тканини / Сполучна тканина зі спеціальними властивостями

Сполучна тканина зі спеціальними властивостями

Ретикулярна тканинаСполучна тканина зі спеціальними властивостями поділяється на ретику­лярну, жирову, слизову та пігментну. Для тканин цієї групи характерним є переважний розвиток певного різновиду клітин, а також певні особливості міжклітинної речовини.

Ретикулярна тканина утворює систему органів кровотворення (кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли) і складає мікрооточення для формених елементів. Вона побудована з ретикуляр­них клітин і ретикулярних волокон, які переплітаються між собою й утворюють сітку.

Жирова тканина представлена клітинами-адипоцитами. Ця тка­нина має часточкову будову — адипоцити розташовані групами, між якими вона ви­конує функцію накопичення та обміну ліпі­дів. Розрізняють білу та буру жирову тка­нину. Біла розташована під шкірою, у саль­нику, а також в інших жирових депо. Значна частина жиру з білої жирової тка­нини легко мобілізується при голодуванні, використовується для покриття енергетич­них затрат організму і виконує амортизаційну функцію. Бура жирова тканина зустрічається у новонароджених. її функція — участь у терморегуляції. Біла жирова тканина побудована з адипоцитів, які містять одну велику краплю жиру, що відтиснула ядро на периферію. Бура жирова тканина побудована з адипоцитів, що містять у цитоплазмі велику кількість дрібних жирових включень, і розта­шована між лопатками, на задній поверхні шиї, у пахвових ямках. Ядро в адипоцитах займає центральне положення.

Пігментна тканина складається зі скупчення пігментних клітин — меланоцитів. Вона представлена ділянками шкіри навколо сосків, у судинній та райдужній оболонках ока, родимих плямах. У зв’язку з високим вмістом меланіну, який може поглинати ультрафіолетові промені, пігментні клітини відіграють захисну роль щодо пошкоджувальної дії сонячної радіації.

Слизова тканина є видозміненою пухкою волокнистою сполучною тканиною з різким кількісним переважанням міжклітинної речовини, у якій практично немає волокнистих структур. Слизова тканина має драглисту консис­тенцію, не містить кровоносних і лімфатичних судин, нервів. Вона знаходиться у плода в складі пупкового канатика, де має назву «вартонових драглів» і завдяки високій пружності запобігає перетисненню пупкових судин. У дорос­лих подібну будову має тканина, що утворює склисте тіло очного яблука.

Джерелом виникнення клітин усіх сполучних тканин є ембріональна сполучна тканина — мезенхіма. Мезенхімальні клітини мають непра­вильну (зірчасту або веретеноподібну) форму з розгалуженими відростками, що формують сітку, драглистий поза­клітинний матеріал складається майже виключно із основної речовини і мінімальної кількості ретикулінових волокон. Вона добре розвинута у плода.

Може бути корисне:  Епітеліальна тканина

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top