Home / Нервова система / Стовбур головного мозку і мозочок

Стовбур головного мозку і мозочок

Будова стовбура. Стовбурова частина головного мозку скла­дається з довгастого мозку, моста, середнього мозку і проміж­ного мозку.

Довгастий мозок являє собою продовження догори спинного мозку, форму якого він зберігає. По Стовбур головного мозку і мозочок передній і задній поверх­нях його, так само як і в спинного мозку, проходять добре виявлені поздовжні борозни.

Вище довгастого мозку лежить відокремлений від нього різ­кою поперечною борозною міст.

Середній мозок лежить ще вище. На його верхній поверхні добре видно дві пари горбиків чотиригорбкового тіла.

Проміжний мозок займає у стовбурі найвище положення. Від нижньої його поверхні відходить гіпофіз.

Всередині стовбура проходить канал, що подекуди розширяє­ться. Він є продовженням спинномозкового каналу.

Більша частина поверхні стовбура мозку вкрита білою речо­виною. Сіра речовина утворює ядра всередині стовбура. Від ядер починаються дванадцять пар черепномозкових нервів.

Функції стовбура. В сірій речовині мозкового стовбура знахо­диться уже згаданий дихальний центр. Тут же ле­жать серцевий і судиноруховий центри, в яких відбувається пере­хід збудження з різних доцентрових нервів на відцентрові нерви серця і кровоносних судин.

У стовбурі мозку лежать центри ссання, жування, ковтання і виділення травних соків. До цих центрів збудження надходить від рецепторів порожнини рота і глотки. В центрах воно переходить на відцентрові волокна. По одних з цих волокон збудження доходить до м’язів, при скороченні яких відбуваються сисні, жуваль­ні і ковтальні рухи. По інших відцентрових волокнах збудження проводиться до слинних, шлункових, підшлункових залоз, викли­каючи їх діяльність.

У стовбурі мозку лежать центри, які регулюють скорочення м’язів, від яких залежать поза людини і всі її рухи.

Дуже важливою частиною мозкового стовбура є ядра, що регу­люють обмін речовин: білковий, жировий, вуглеводний, сольовий і водний, теплоутворення, тепловіддачу і потови­ділення.

Провідні шляхи. Біла речовина мозкового стовбура складаєть­ся з нервових волокон. Волокна утворюють провідні шляхи голов­ного мозку, по яких збудження йде як у низхідному, так і у вис­хідному напрямі. Біля нижнього кінця стовбура вони переходять у провідні шляхи спинного мозку. Ці шляхи сполучають центри стовбура один з одним і з центрами спинного мозку.

За допомогою провідних шляхів, а також черепномозкових і спинномозкових нервів мозковий стовбур сполучається з усіма органами.

По доцентрових волокнах нервів і по висхідних шляхах у цен­три стовбура завжди надходить збудження від рецепторів усього тіла. У центрах стовбура воно переключається на волокна низхід­них шляхів і відцентрових нервів. Дійшовши по цих волокнах до органів, збудження впливає на їх роботу: посилює або ослаблює діяльність серця, розширює або звужує судини, змі­нює секрецію травних і потових залоз, збільшує або зменшує тепловіддачу, підвищує або зни­жує обмін речовин у клітинах і т. д.

Всі ці реакції мають харак­тер безумовних рефлексів. З цьо­го виходить, що регуляцію і погодження діяльності органів, пристосування її до змін в орга­нізмі і поза ним мозковий стов­бур здійснює з самого наро­дження людини. Будова і функції мозочка. Над довгастим мозком, знизу і ззаду великих півкуль, розміщується мозочок.

Поверхня мозочка вкрита сірою речовиною, в глибині лежить біла речовина, яка складається з волокон. Вони сполучають мозо­чок з іншими відділами центральної нервової системи.

Мозочок відіграє дуже важливу роль у погодженні складних    безумовнорефлекторних рухів. У тварин з видаленим мозочком спостерігається розлад рухів: хода стає перевалистою, хиткою, непевною.

Усі ці розлади через деякий час проходять внаслідок того, що неушкоджені частини нервової системи заміщають зниклу діяль­ність мозочка. В цьому заміщенні проявляється дуже важлива властивість нервової системи — висока пристосовуваність її. Ця пристосовуваність здійснюється за допомогою кори великих пів­куль: якщо кору видалити, всі розлади, що характеризують безмозочкову тварину, повертаються.

Може бути корисне:  Спинний мозок

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top