Вагітність

Вагітність — це фізіологічний процес розвитку в жіночому організмі заплідненої яйцеклітини. У результаті формується плід, який до закінчення вагітності стає здатним до життя в зовнішньому Вагітність середовищі. Після сплину термінів вагітності по­чинаються пологи, що закінчуються народженням немовляти.

Період вагітності починається з моменту за­пліднення (злиття яйцеклітини та сперматозої­да) і в разі нормального перебігу триває в серед­ньому 280 діб (40 тижнів). Запліднена яйцекліти­на проникає в матку по матковій трубі. Приблизно через тиждень після запліднення вона починає поступово (протягом 40 годин) імплантувати­ся (вживлятися) у слизову оболонку матки. Пов­ністю занурившись у неї, яйцеклітина починає ді­литися і стає зародком. У результаті тканинного розпаду слизової оболонки в місці імплантації яйцеклітини утворюється поживне середовище, яке містить білки, вуглеводи, жири, солі, вітамі­ни та інші речовини, необхідні зародку на ран­ній стадії розвитку. Навколо зародка формують­ся оболонки трьох видів: водна, яка вистилає по­рожнину, що містить навколоплідну рідину; війчаста, що прилягає до водної оболонки зовні, і зовнішня — змінений шар слизової оболонки мат­ки, з якого формується плацента (після народжен­ня плода ця оболонка виганяється з матки). Розрізняють ембріональний і плодовий періоди вагітності. Ембріональний період триває перші 8 тижнів. У цей час у зародка відбувається закла­дення органів і диференціювання тканин. Після завершення цього процесу (на 9-му тижні вагіт­ності) починається плодовий період, що триває до кінця вагітності. У цей період відбувається ріст плода, розвиток його органів і функціональних систем. Зв’язок між організмом плода й організ­мом матері здійснюється через плаценту, з якою плід зрощений пуповиною. Плацента виробляє гормони, що забезпечують нормальне протікання вагітності й пологів. Вона виконує також захисну функцію, не пропускаючи до плода токсичні ре­човини, бактерії, віруси. Через плаценту з крові матері надходять антитіла, що забезпечують плоду вроджений імунітет до інфекційних за­хворювань.

ВагітністьПлід перебуває у плодовому міхурі, заповне­ному навколоплідною рідиною. У першій поло­вині вагітності він вільно плаває в ній, змінюю­чи розташування у матці. У міру зростання (з 18 -20-го тижня) плід починає рухатися впевненіше, і мати відчуває ці рухи (поштовхи). Приблизно за 4 тижні до пологів плід займає вертикальне по­ложення, частіше донизу головою. Наприкін­ці вагітності довжина його становить 50 — 53см, а маса — від 3200 г і більше.

Перші ознаки вагітності — затримка менструа­ції, зміна нюху (загострена реакція на запахи) і апетиту (потяг до кислого й солоного, відраза до деяких видів їжі, нудота), спостерігається також сонливість, дратівливість. Через 2 — 3 місяці ці відчуття зникають. В організмі майбутньої матері відбуваються значні гормональні зміни. Посилено виробляється гормон прогесте­рон, і починається підготовка молочних залоз до вигодовування. Змінюється обмін речовин. Збільшується споживання кисню, підвищується засвоєння кальцію й фосфору, необхідних для роз­витку нервової системи й кістяка плода. Росте по­треба в залізі, у разі недостачі якого затримується розвиток плода, і у вітамінах, особливо у вітаміні С, що бере участь в обміні речовин матері та пло­да. Збільшується навантаження на серце, легені й особливо на нирки, що виводять продукти об­міну матері та плода.

Матка наприкінці вагітності займає всю черев­ну порожнину. За час вагітності її маса збільшу­ється з 50 г до 1000 — 1200 г, а об’єм порожни­ни зростає в 500 разів (при цьому стінки мат­ки витончуються в 4 — 6 разів). Найпомітніші зов­нішні зміни — збільшення маси тіла вагітної (у середньому на 15%), об’єму живота, шири­ни стегон і молочних залоз, іноді — поява пігмент­них плям на обличчі вагітної. Щоб пологи відбулися благополучно й дитина на­родилася здоровою, майбутня мати повинна пра­вильно харчуватися, споживати продукти, бага­ті білками, мінеральними речовинами (особливо кальцієм) і вітамінами, частіше гуляти на свіжо­му повітрі, не піднімати важкого.

Може бути корисне:  Хлопчик чи дівчинка?

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top