Home / Органи чуття / Як працює вухо

Як працює вухо

Звукові хвилі, що вловлюються вушними ракови­нами, через зовнішній слуховий прохід досягають барабанної перетинки і викликають її вібрацію (коливання). Вільну вібрацію барабанної пере­тинки забезпечує євстахієва труба.

Ч Як працює вухоерез систему слухових кісточок (молоточок, коваделко та стремінце), а також через систе­му рідин коливання перетинки передаються слу­ховим рецепторам, що розташовані у середньомуканалі завитки, і, перетворившись на нервові ім­пульси, слуховим нервом досягають головного мозку. Ділянка кори головного мозку аналізує тон, тембр, силу звуку й порівнює їх з тими зразка­ми, що зберігаються в пам’яті. Завдяки цьому по­рівнянню ми розпізнаємо гуркіт грому й звук по­стрілу, знайому мелодію, мову співрозмовни­ка. Ми можемо також визначити місце й відстань джерела звуку й правильно відреагувати на ньо­го. Здатність сприймати й оцінювати якість зву­ку називається музичним слухом. Люди, що мають музичний слух, можуть точно визначати різні зву­кові характеристики та їх сполучення, а також подумки уявляти звучання музичних інструментів, пісень, симфоній, складати нові мелодії. Здатність точно визначати висоту кожного тону назива­ється абсолютним слухом. Сигнали про зміну положення тіла або напрямок руху надходять у мо­зок через вестибулярний нерв, рецептори якого розташовані у лабіринті — сприймальній части­ні органа рівноваги — вестибулярного апарату.

Певна ділянка мозку аналізує отримані сигна­ли й вирішує, що потрібно зробити, щоб забез­печити рівновагу тіла. Рухи, що здійснюються для підтримки рівноваги тіла, зберігаються в нашій пам’яті. Так, навчившись у дитинстві плава­ти, їздити на велосипеді, ми можемо застосува­ти ці навички через багато років.

Органи слуху можуть зазнавати різних захво­рювань. Одне з них — приглухуватість — харак­теризується зниженням слуху, аж до повної глухоти. Найчастіше це захворювання спричи­няється порушенням рухливості слухових кісто­чок середнього вуха, нервових шляхів і слухових центрів. У деяких випадках слух можна скоригувати за допомогою слухового апарата, але іноді по­трібне оперативне втручання. До глухоти можуть також призвести ускладнення, що виникли піс­ля запальних захворювань вуха, наприклад піс­ля отиту. Тому у разі виникнення хворобливих відчуттів в області вуха слід негайно звертати­ся до лікаря. Необхідно також знати, що слух може знизитися, а іноді й зникнути від постійного впливу на людину занадто гучних звуків.

Може бути корисне:  Зір

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top