Home / Tag Archives: клітина

Tag Archives: клітина

Feed Subscription

Периферійні нерви

Периферійні нерви

Периферійні нерви передають інформацію до ЦНС і в зворотньому напрямку. Чутливі волокна отримують імпульси від рецепторів шкіри, органів чуття, що сприймають зовнішній світ, та внутрішніх органів. Рухові волокна спричиняють скорочення скелетних м’язів. Автономні нервові волокна іннервують внутрішні органи і залози ...

Дізнатися більше »

Черепномозкові нерви

Черепномозкові нерви

Від головного мозку направляються 12 пар черепних (черепномозкових) нервів. Кожна пара має свій номер та назву. На відміну від спинномозкових нервів, які є змішаними, частина черепномозкових нервів є чисто рухо­вими (четверта, шоста, одинадцята, дванадцята), частина — чутливими (перша, друга, восьма ...

Дізнатися більше »

Фізіологія проміжного мозку

Фізіологія проміжного мозку

У таламусі (згір’я) розрізняють близько 40 ядер — скупчень тіл нейронів. Із функціональної точки зору розрізняють специфічні та неспецифічні ядра. Специфічні ядра, чутливі. До них надходить сенсорна інформація від рецепторів по чутливих висхідних шляхах і обробляється тут, перш ніж досягти ...

Дізнатися більше »

Поділ клітин

Загальна властивість усіх живих систем — здатність до самовідтворювання, завдяки чому можливий ріст організму, а також замі­щення відмерлих та ушкоджених тканин. Тривалість життя різних клітин неоднакова. Так, епітеліальні клітини кишок живуть до 24 годин, клітини шкіри — від 5 до ...

Дізнатися більше »

Нервова тканина

Нервова тканина

З нервової тканини побудована нервова сис­тема. Головні клітини нервової тканини — ней­рони. Кожен нейрон — це одноядерна клітина, яка складається з тіла та відростків, що відходять від нього, — кількох коротких, гілчастих і одного довгого, з нервовими закінченнями. Тіло нейро­на ...

Дізнатися більше »

Як ділиться клітина?

Життя кожної клітини почи­нається з моменту її утворен­ня після поділу материнської клітини на дві дочірні. Кож­на дочірня клітина поступо­во збільшується в об’ємі при­близно у два рази. У ядрі, що одночасно із цитоплаз­мою також збільшилося, відбувається утворення ко­пій ДНК. Ядро розділяєть­ся ...

Дізнатися більше »

ДНК, хромосоми та гени

ДНК — регулятор клітинної активності. ДНК (Дезоксирибонуклеїнова кислота) — матеріал, з якого формуються хромосоми клітинних ядер, регулює ріст клітини та спадковість. ДНК стимулює хімічні сполуки до утворення (синтезу) білків, що контролюють специфічні функції клітини. Синтез білка починається, коли ДНК тимчасово розкручується в ...

Дізнатися більше »

Будова клітини

Складові клітин. Більшість клітин людини містить субструктури, які називаються органелами («маленькі органи»); кожна виконує певні функції та переважно більшість з них оточена мембраною. Органели плавають у цитоплазмі — желеподібній речовині, що на 90% складається з води. Клітини також містять ферменти, амінокислоти ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top