Свежие публикации
Усі живі істоти мають визначений природою термін життя. Біологічний вік людини пересічно становить 85 років, хоча деякі люди живуть значно...
Периферійні нерви передають інформацію до ЦНС і в зворотньому напрямку. Чутливі волокна отримують імпульси від рецепторів шкіри, органів чуття, що...
Парасимпатична частина вегетативної нервової системи теж має централь­ний та периферичний відділи. Центральний відділ представлений парасимпатич­ними ядрами, які лежать в середньому,...
Симпатична частина вегетативної нервової системи представлена цент­ральним і периферійним відділами. Центральний відділ утворюють клітини бічних рогів спинного мозку на рівні...
Єдина нервова система умовно ділиться на дві частини: соматичну (анімальну) та вегетативну. Вегетативна (автономна) нервова система складається з двох частин:...
Від головного мозку направляються 12 пар черепних (черепномозкових) нервів. Кожна пара має свій номер та назву. На відміну від спинномозкових...
Усі рефлекси, тобто відповіді організму на зміни середовища при обов’язковій участі центральної нервової системи, поділяються на безумовні та умовні. Людина...
Головний мозок кровопостачається в основному внутрішньою сонною артерією, а спинний – хребтовою. Хребтова артерія відхо­дить від підключичної, прохо­дить через отвори...
Спинномозкова рідина міститься у підпавутинному просторі, шлуночках і центральному каналі спинного мозку. У дорослої людини кількість спинномозкової рідини становить 120-150...
У таламусі (згір’я) розрізняють близько 40 ядер – скупчень тіл нейронів. Із функціональної точки зору розрізняють специфічні та неспецифічні ядра....
Проміжний мозок знаходиться під мозолистим тілом. Він складається з таких частин, як згір’я, підзгір’я, а порожниною є III шлуночок. Таламус...
Із третього мозкового міхура (mesencephalon) розвивається середній мозок. До нього належать ніжки мозку і покрив середнього мозку. Порожниною є водопровід...
Довгастий мозок розвивається із довгастого мозкового міхура. Межею між довгастим і спинним мозком є вихід з останнього корінців перших шийних...
Основним механізмом регуляції будь-якої функції організму є нервовий або рефлекторний. В основі рефлекторної регуляції лежить рефлекс. Рефлекс – це реакція-відповідь...
Сукупність нервових клітин, які розташовані в певних відділах центральної нервової системи і регулюють одну й ту ж функцію організму, називається...
Морфо-функціональною одиницею центральної нервової системи є нерроцит. Саме нейроцити виконують складні функції центральної нервової системи. Нервові клітини об’єднуються за допомогою...
Скорочуючись, м’язи виконують певну роботу навіть у тому випадку, коли людина знаходиться у спокої. В цих умовах м’язи діють на...
Показать ещё
Популярные публикации