Клітина
Поділ клітин
Загальна властивість усіх живих систем — здатність до самовідтворювання, завдяки чому можливий ріст організму, а також замі­щення відмерлих та ушкоджених...
Клітина
Структурною одиницею організ­мів (як тваринного, так і рос­линного походження) є клітина. Клітини утворюють органи, а орга­ни — системи органів і...
Хімічний склад
До складу клітини входять дуже складні речо­вини, що дістали назву органічні сполуки. Вони поділяються на три групи: білки, вуглеводи і...
Склад клітини
Вивчення будови людського тіла за допомогою мікро­скопа показує, що воно складається з величезної кількості клітин. Ці клітини різняться розміром, формою...
Як ділиться клітина?
Життя кожної клітини почи­нається з моменту її утворен­ня після поділу материнської клітини на дві дочірні. Кож­на дочірня клітина поступо­во збільшується...
ДНК, хромосоми та гени
ДНК – регулятор клітинної активності. ДНК (Дезоксирибонуклеїнова кислота) – матеріал, з якого формуються хромосоми клітинних ядер, регулює ріст клітини та спадковість. ДНК...
Будова клітини
Складові клітин. Більшість клітин людини містить субструктури, які називаються органелами (“маленькі органи”); кожна виконує певні функції та переважно більшість з них...
Типи клітин
Клітина – самостійна жива система, еле­ментарна одиниця будь-якого живого ор­ганізму. З клітин, мов із мікроскопічних цеглинок, збудоване й наше тіло....

Клітина

Життя людини починається з однієї заплідненої клітини. Подібно до кожної клітини, що має ядро, запліднена клітина містить усю інформацію, потрібну для її розвитку та росту. Усім живим клітинам властиві здатність до відтворення (репродукції), дихання, рух, реакції на зовнішні подразники, утворення чи використання енергії в процесі функціонування.