Home / Author Archives: admin (page 20)

Author Archives: admin

Feed Subscription

Групи крові

Якщо людина втратила забагато крові, їй необ­хідно перелити кров іншої людини. Однак білки крові різних людей відрізняються один від одного. Встановлено, що за складом білків кров людей має чотири різновиди, або чотири групи: 0 (І), А (II), В (III), АВ ...

Дізнатися більше »

Кровотеча

Будь-які рани супроводжуються кровотечею. її ви­никнення пов’язане з пошкодженням сті­нок кровоносних, су­дин. Якщо пошкод­жені шкіра й суди­ни, що розташовані на поверхні тіла, кров буде витікати назовні. У разі збе­реження цілісності шкірного покриву, але пошкодженні внутрішнього орга­на, кров витікатиме з кровоносного ...

Дізнатися більше »

Кровотворення

Основним органом кровотворення є кістковий мозок, що міститься у порожнинах великих кісток скелета (кістяка). Він бере участь у творенні усіх форм клітин крові — еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Лімфоцити утворюються також у селезінці та лімфатичних вузлах. Родоначальни­цями усіх клітин крові ...

Дізнатися більше »

Склад і функції крові

Кров, лімфа і тканинна рідина складають внутрішнє середовище організму. Кров — рідка сполучна тканина. В організмі до­рослої людини міститься приблизно 5 л крові. Клітини безпосередньо не стикають­ся із кров’ю і взаємодіють з нею через тка­нинну рідину. Ця рідина — плазма ...

Дізнатися більше »

Головний мозок

Головний мозок — передній відділ центральної нер­вової системи. Він розташований у порожнині че­репа, має дві півкулі (праву та ліву) і складаєть­ся із сірої та білої речовини. Сіра речовина утворює кору великих півкуль і підкіркові ядра. Вона сфор­мована тілами нейронів. Біла ...

Дізнатися більше »

Спинний мозок

Спинний мозок — частина центральної нервової системи. Він розташований у каналі хребта і схо­жий на довгий білий шнур, у центрі якого є канал, заповнений спинномозковою рідиною (служить поживним середовищем для нейронів). Верх­ній кінець спинного мозку зливається з голов­ним мозком. Спинний ...

Дізнатися більше »

Будова та функції нервової системи

Нервова система забезпечує узгоджену діяльність різних органів і систем, зв’язок організму із зовніш­нім середовищем, регулює та координує усі процеси, що відбуваються в організмі, пристосовуючи обмін речовин до умов, що змінюються. Основна форма діяльності нервової системи — рефлекс (реакція організму на ...

Дізнатися більше »

Внутрішні органи та їх системи

Внутрішні органи та їх системи

Внутрішніми органами, без яких людина не може існувати, є головний мозок, серце, легені, печінка, нирки, шлунок, кишечник. Ці орга­ни, крім головного мозку, містяться в тулу­бі (у грудній та черевній його частині). Кожен внутрішній орган виконує свої функції. Серце, як безвідмовний ...

Дізнатися більше »
Scroll To Top