Home / Серцево-судинна система / Будова та робота серця

Будова та робота серця

Серце — порожнистий м’язовий орган, який віді­грає роль біологічного насоса, що ритмічно нагні­тає кров у судини Будова та робота серця великого й малого кіл кровообігу. Воно починає свою роботу в період внутрішньоутробного розвитку й не припиняє її впродовж усьо­го життя людини. За 1 хвилину серце проганяє 4-5 л крові, а за добу — понад 7 тис. л. Під час важкого фізичного навантаження об’єм крові, який перека­чується за хвилину, зростає у 3-4 рази. За все життя серце людини може перекачати близько 150 млн л крові. Завдяки роботі серця процес кровообігу, що забезпечує життєво важливі функції організму, без­перервний і постійний.

Серце розташоване у грудній клітці за грудниною, між легенями (ближче до лівої). Його розмір від­повідає кисті, стиснутій у кулак, а маса становить близько 300 г. Серцевий м’яз (міокард), утворе­ний особливою поперечносмугастою м’язовою тканиною, має здатність скорочуватися авто­матично, тобто незалежно від нашої волі. Серце вкриває еластична оболонка (перикард), яку на­зивають також серцевою сумкою. Вертикальною перегородкою воно розділене на дві половини —праву та ліву. У кожній з них є по дві камери —передсердя (верхня камера) і шлуночок (ниж­ня). Товщина їхніх стінок різна й залежить від сили скорочень. У лівому шлуночку вона стано­вить 10-15мм, у правому 5-8мм, у передсердях 23мм. Біля вхідного й вихідного отвору кож­ного шлуночка розташовані серцеві клапани, завдяки яким кров тече в один бік — з передсердь у Будова та робота серцяшлуночки (стулкові клапани), а з них — в аор­ту й легеневу артерію (півмісяцеві клапани). Серцевий м’яз забезпечується кров’ю із судин, що відходять від дуги аорти відразу, як вона вихо­дить із лівого шлуночка. Усі разом вони нагадують корону (вінець), тому називаються коронарними, або вінцевими.

Робота серця складається із циклів, а кожен цикл —почергового скорочення (систоли) і розслаб­лення (діастоли) передсердь і шлуночків. Під час скорочення передсердь кров, що перебуває в них, через стулкові клапани надходить у шлу­ночки, а після скорочення шлуночків через півмісяцеві клапани вона надходить до аорти й ле­геневої артерії. Під час скорочення з кожного шлуночка в судини виштовхується 70 -80 мл крові. Після скорочення шлуночків починаєть­ся загальне розслаблення, під час якого серце відпочиває.

Може бути корисне:  Будова серця

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top