Симпатична частина

Симпатична частинаСимпатична частина вегетативної нервової системи представлена цент­ральним і периферійним відділами. Центральний відділ утворюють клітини бічних рогів спинного мозку на рівні восьмого шийного, всіх грудних і трьох верхніх поперекових сегментів. Периферійний відділ — це нервові волокна і симпатичні нервові вузли. Розрізняють паравертебральні (прихребетні) і передхребетні вузли. Паравертебральні вузли, з’єдную­чись міжвузловими волокнами, утворюють правий та лівий симпатичні стовбури.

Характерним для постгангліонарних симпатичних волокон є утворення сплетень по ходу артерій, які живлять даний орган.

Симпатичний стовбур являє собою ланцюжок паравертебральних вузлів, які з’єднані між собою міжвузловими волок­нами. Правий та лівий стовбури розта­шовані по боках уздовж хребта. До вузлів симпатичного стовбура підходять білі з’єднувальні гілки (прегангліонарні во­локна) від спинномозкових нервів. Від усіх вузлів симпатичного стовбура до перифе­ричних спинномозкових нервів йдуть сірі з’єднувальні гілки (постгангліонарні во­локна). В симпатичному стовбурі розрізня­ють шийну, грудну, поперекову, крижову та куприкову частини.

Шийна частина представлена верхнім, середнім та нижнім вузлами. Найбільшим є верхній шийний вузол, а нижній часто зливається з першим грудним, утворюючи зірчастий вузол. Від верхнього шийного вузла відходять гілки, що іннервують органи голови та шиї. Ці гілки утворюють сплетення на внутрішній і зовнішній сонних артеріях і разом з їхніми гілками досягають слізної залози, слинних залоз, залоз слизової оболонки глотки, гортані, язика та м’яза-розширювача зіниці. Від усіх трьох вузлів відходять серцеві нерви, вони в грудній порожнині разом з блукаючим нервом утворюють поверх­неве та глибоке серцеве сплетення, від яких йдуть нерви до стінки серця.

Грудна частина складається з 10-12 вузлів, від яких відходять гілки до аорти, серця, легень, бронхів, страво­ходу. Найбільшими нервами, які йдуть від V-ІХ та Х-ХІ грудних вузлів є великі і малі нутряні нерви. Вони проходять через діафрагму в черевну порожнину і беруть участь в утворенні черевного(со­нячного) сплетення.

Поперекова частина складається з 3-5 вузлів. Від них йдуть гілки, що утворюють вегетативні нервові спле­тення черевної порожнини та таза.

Крижова частина складається з чотирьох вузлів, що знаходяться на пе­редній поверхні крижової кістки. Внизу ланцюжки вузлів лівого та правого сим­патичних стовбурів з’єднуються в ділянці одного непарного нуарикового вузла. Всі ці утвори об’єднуються в тазову частину симпатичних стовбурів. Від них йдуть гілки, що утворюють вегета­тивні сплетення таза.

Може бути корисне:  Рефлекс як акт нервової діяльності

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top