Home / Клітина / Як ділиться клітина?

Як ділиться клітина?

Життя кожної клітини почи­нається з моменту її утворен­ня після поділу материнської клітини на дві дочірні. Кож­на дочірня клітина поступо­во збільшується в об’ємі при­близно у два рази. У ядрі, що одночасно із цитоплаз­мою також збільшилося, відбувається утворення ко­пій ДНК. Ядро розділяєть­ся на два нових, які віддаля­ються одне від одного. Між ними посередині клітини утворюється перетяжка, що розділяє цитоплазму нав­піл. Дві нові клітини від­окремлюються одна від од­ної новоствореною оболон­кою. При цьому вони отримують повний набір ДНК (23 пари хромосом), що містить закодовану в генах спадко­ву інформацію. Такий тип поділу клітин тіла (соматич­них клітин) називається мі­тозом.

Як ділиться клітина?

Спеціалізовані клітини на­шого тіла — м’язові, нервові та ін. — здатність до по­ділу втрачають. Вони ви­никли шляхом кількох послідовних поділів (дифе­ренціювання) стовбурових клітин — родоначальниць безлічі різних за своїм при­значенням клітин. Так, у результаті послідовного поді­лу зі стовбурової клітини кісткового мозку утворив­ся зрілий еритроцит. У про­цесі спеціалізації у цієї клітини зникли ядро й ор­ганоїди. Еритроцит – це спеціалізований білок, зчеплений з молекулою заліза, оточений оболонкою. Його завдання — за­безпечувати клітини організму киснем і відноси­ти від них вуглекислий газ. Приблизно через 120 днів еритроцит гине й залишає наше тіло.

Натомість з’являються нові червоні клітини. Якщо клітини м’язової, нер­вової, кісткової та інших тканин втрачають здатність до поділу, то як можна по­яснити здатність організму до зростання й збільшення маси тіла? Кісткова тканина новонародженого та ди­тини, що підростає, має так звані зони росту — ді­лянки хрящової тканини, де зосереджені стовбурові клітини. В інших тканинах вони розосереджені серед зрілих клітин. Під впливом гормону росту деякі стов­бурові клітини починають ділитися, інші чекають своєї черги. Завдяки їхньому поді­лу й відбувається збільшен­ня розмірів нашого тіла, а також відновлення по­шкоджених тканин. Чим мо­лодший організм, тим біль­ше у ньому стовбурових клітин. Так, ембріональні тканини зародка повністю складаються зі стовбуро­вих клітин.

У міру старіння людини кількість клітин зменшується, аж до повно­го зникнення. Загиблі зрілі клітини заміняє волокниста сполучна або жирова ткани­на, що не може виконувати функції втрачених клітин. Сучасна медицина покла­дає великі надії на чудес­ні властивості стовбурових клітин. Передбачається, що за їхньою допомогою можна буде позбутися будь-якої важкої хвороби, невилі­ковної засобами, що існують нині. Буде подолано рак, з’явиться можливість зупинити процеси старіння. Однак не слід забува­ти, що експерименти зі стовбуровими клітинами лише розпочалися. А от чи справдяться прогнози вчених, покаже час.

Може бути корисне:  Типи клітин

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top