Home / Клітина / Хімічний склад

Хімічний склад

До складу клітини входять дуже складні речо­вини, що дістали назву органічні сполуки. Вони поділяються на три групи: білки, вуглеводи і жири.

Білки — це найскладніші з усіх відомих в хімії сполук. При­кладом їх може бути білок курячого яйця. Білки складаються з вуглецю, водню, кисню, азоту, сірки і деяких інших елементів. Кількість атомів у молекулі білків обчислюється тисячами. Білки є найважливіші хімічні сполуки організму: вони входять до складу всіх клітин; з ними зв’язані всі життєві прояви живих організмів.

Хімічний склад

Вуглеводи — це група сполук, до якої належать крохмаль і цукор. У людському організмі вони представлені тваринним крох­малем, або глікогеном, який знаходиться в м’язах і печінці. В кро­ві завжди є виноградний цукор, або глюкоза. Вуглеводи складають­ся з вуглецю, водню і кисню. В їх молекулах, як і в молекулах води, атомів водню завжди вдвоє більше, ніж атомів кисню. Звідси походить і назва цих сполук — вуглеводи.

Жири всім добре відомі по вершковому маслу, свинячому салу і т. д. Жири в організмі — це, головним чином, запасні матеріали, які витрачаються при недостатньому харчуванні. Жири склада­ються з вуглецю, водню і кисню. Атоми цих елементів можуть бути в молекулах жирів у найрізноманітніших співвідношеннях.

Крім органічних сполук, до складу клітин входять неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі.

Органічні речовини характеризуються великою складністю своїх молекул. Проте складаються вони з тих самих елементів, що й тіла неживої природи. В організмі немає елементів, які не вхо­дили б до складу неживої природи. З цього випливає дуже важли­вий висновок про те, що органічні речовини перших на Землі живих істот утворилися з неорганічних сполук, тобто живе ви­никло з неживого.

Хімічний склад клітин в процесі життя без­перервно змінюється: одні речовини в них утворюються, інші, навпаки, руйнуються.

Нові білки, жири й вуглеводи утворюються в клітинах з пожив­них речовин, що доставляються кров’ю.

У руйнуванні органічних сполук бере участь кисень. Він над­ходить в організм при диханні і переноситься до клітин кров’ю. При окисленні речовин у клітинах утворюються продукти розпаду (вуглекислий газ. вода та ін.), які виділяються в кров.

Хімічний склад

Внаслідок постійного утворення нових хімічних сполук відбу­вається ріст клітин і заміщення речовин,  що руйнуються в них.

Отже, життєдіяльність клітин характеризується живленням, ростом, диханням, виділенням. Дуже важли­вим проявом життєдіяльності є подразливість і розмноження.

Подразливість полягає у здатності клітин відповідати на зміни в навколишньому середовищі різними змінами в своїй життєдіяль­ності .

Розмноження клітин відбувається поділом, який може бути прямим і непрямим. Прямий поділ відбувається внаслідок пере­тяжки ядра й протоплазми на дві частини. Непрямий поділ супроводиться рядом складних змін у ядрі клітини.

Може бути корисне:  Поділ клітин

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top