Home / Кістково-м'язова система / Будова і властивості м’язів

Будова і властивості м’язів

Будова м’язів. Скелетний м’яз складається з поперечносмугас­тої м’язової тканини, волокна якої скріплені сполучною тканиною в окремі пучки. М’яз пронизаний великою кількістю кро­воносних судин і нервів. Кров, що йде по судинах, приносить м’я­зові поживні речовини та кисень, виносить з нього вуглекислоту та інші продукти його життєдіяльності. По нервах проводиться збудження як до м’яза, так і від нього. На кінцях м’яз переходить у сухожильну сполучну тканину, якою прикріплюється до кісток.

Скорочення м’язів. На різні подразнення, як ми вже говорили, м’язова тканина відповідає скороченням. При цьому відбувається скорочення і потовщення м’язових волокон, а отже, і всього м’яза в цілому

Будова і властивості м'язів

Найдоступнішим і найзручнішим об’єктом для вивчення ско­рочень є литковий м’яз жаби. Один кінець м’яза, виділеного з тіла тварини, нерухомо укріплюють у штативі, другий сполучають ниточкою з тонким важелем. Гострий кінець важеля ковзає по закопченій поверхні металевого циліндра, який обертається нав­коло своєї осі за допомогою механізму годинника. Поки м’яз перебуває в спокої, важіль, знімаючи кіпоть з циліндра, креслить пряму горизонтальну лінію. Вкорочення м’яза при його скороченні і здовження при розслабленні приводить важіль у рух, і він виводить криву лінію.

Коротким електричним ударом можна викликати поодиноке м’язове скорочення, яке триває близько 0,1 секунди. Якщо м’яз дістає 20 таких ударів на секунду, то кожне нове по­дразнення надходить в нього через 0,05 секунди, тобто раніше, ніж закінчиться його розслаблення. У даному разі відбувається злиття окремих скорочень. М’яз впадає в стан тривалого скорочення.

Як правило сусідніх кісток. Коли відбувається товщим, коротшим і при­тягує одну до одної кістки. В результаті цьо­го відбуваються рухи ча­стин тіла.

Без руху неможливе життя. Всяка діяльність людини, починаючи від ро­боти вантажника і кінчаю­чи Будова і властивості м'язів  працею письменника, супроводиться різними ви­дами рухів тіла. Навіть вимова слів є результат скорочення м’язів гортані та порожнини рота. Всі ру­хи людини є наслідком три­валих скорочень великої кількості м’язів.

Тривалі скорочення м’язів бувають під час спо­кійного сидіння і лежання. Вони зумовлюють і позу, тобто певне положення тіла в просторі, при якому Руху не відбувається.

Причина м’язових скорочень. В живому організмі скорочення м’язів відбувається під впливом збудження, яке приходить в них з центральної нервової системи по відцентрових нервах.

Ми вже розглядали, як від подразнення рецепторів шкіри ви­никає рефлекторне скорочення м’язів руки. Розглянемо ще два приклади.

Лікарі часто садовлять хворого на стілець, пропонують йому покласти ногу на ногу і ударяють краєм долоні по коліну. У да­ному разі відбувається подразнення рецепторів колінного сухо­жилка. Процес збудження, що виник у них, передається по нер­вах через спинний мозок у м’язи, скорочення яких приводить до «підскакування» гомілки. Це так званий колінний рефлекс.

Він викликається збудженням, що прийшло в м’язи з централь­ної нервової системи.

Якщо людину гукнути, вона поверне голову на звук. Скоро­чення м’язів, які роблять цей рух, відбувається рефлекторно, під впливом нервового збуджен­ня. Збудження виникає в рецеп­торах органів слуху і проводить­ся до м’язів через головний мозок.

Будова і властивості м'язів  Залежність роботи м’язів від діяльності організму. Для ско­рочення м’язів потрібна енергія. Звідки вона береться?

Відомо, що всяка хімічна ре­акція супроводиться вбиранням або виділенням енергії. Щоб розкласти окис ртуті на ртуть і кисень, його треба нагріти. Це приклад реакції, при якій вби­рається теплова енергія. Навпа­ки, утворення сірчистого заліза із заліза і сірки супроводиться виділенням енергії у вигляді тепла.

Енергію, необхідну для скорочень, м’яз дістає при хімічних реакціях розпаду тих речовин, які входять до його складу. При цьому частина звільненої енергії витрачається на роботу, яку виконує м’яз, а частина виділяється у вигляді тепла. Цим по­яснюється, що скорочення м’язів завжди супроводиться зогріван­ням тіла.

Органічні речовини, що розпадаються у м’язі, замінюються новими, які утворюються з речовин, що доставляються кров’ю з кишечника. Кров приносить також кисень з легень, який бере участь у процесах розпаду.

В результаті реакції розпаду утворюється вода, вуглекислий газ та інші сполуки. Вони не тільки не потрібні для діяльності м’язів, а навіть шкідливі для неї. Ці продукти кров виносить до нирок, шкіри і легень, які виділяють їх з організму.

Отже, скорочення м’язів залежить від діяльності органів трав­лення, дихання, виділення і кровообігу. Причиною скорочення є збудження, яке приходить у м’язи з центральної нервової системи. Таким чином, робота м’язів залежить від діяль­ності організму в цілому.

Може бути корисне:  Будова і з'єднання кісток грудної клітки

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top