Home / Нервова система / Нюховий, смаковий, шкірний і руховий аналізатори

Нюховий, смаковий, шкірний і руховий аналізатори

Нюховий аналізатор. Периферичний кінець нюхового аналіза­тора знаходиться у верхній частині носової порожнини. Слизова оболонка тут містить рецептори — нюхові клітини, які мають овальне тіло і два довгих відростки. Один з відростків сприймає хімічні подразнення, другий утворює волокно нюхового нерва. Нерв проводить збудження у нюхову зону кори голов­ного мозку, яка є центральним кінцем аналізатора.

Подразником для нюхових клітин є частинки пахучих речовин, які є в повітрі, що ми вдихаємо. Розпізнавання предметів по їх запахах починається вже в носовій порожнині, бо різні нюхові клі­тини подразнюються неоднаковими запахами.

Смаковий аналізатор Периферична частина смакового аналі­затора знаходиться в порожнині рота. В її слизовій оболонці, го­ловним чином на язиці, розміщені сосочки, в яких є рецептори — чутливі смакові клітини. Природними подразника­ми їх є розчинні речовини їжі Збудження, яке при цьому вини­кає, проводиться смаковими нервами по смакової зони, яка міститься в корі на нижній поверхні півкуль.

Нюховий, смаковий,  шкірний і руховий аналізатори

При визначенні смаку їжі немалу роль відіграє і чуття нюху. При нежиті нюх притупляється і їжа здається несмачною.

Шкірний аналізатор. У шкірі розрізняють дотикові, холодові, теплові і больові рецептори.

Дотикові рецептори сприймають механічні подразнення шкіри у вигляді дотику і тиску. При цьому в людини виникають відчуття, за якими вона розрізняє (аналізує) форму і величину предметів, характер їх поверхні. Ці відчуття об’єднуються під назвою чуття дотику.

Холодові і теплові рецептори — це закінчення чутливих нервів. Одні з них подразнюються під впливом холоду, інші збуджуються теплом. Це дає можливість людині розрізняти ступінь нагрітості повітря і предметів, що стикаються із шкірою.

Дотикові, холодові і теплові рецептори є периферичними кін­цями шкірного аналізатора. Центральний його кінець лежить у корі півкуль, у чутливо-руховій зоні.

Больові рецептори — це закінчення чутливих нервів. Вони збу­джуються при дії на них механічних, хімічних, теплових та інших подразників. Збудження проводиться у головний мозок, і в людини виникають больові відчуття.

Руховий аналізатор. Якщо в людини, очі якої закриті, зігнути або розігнути ногу, вона цілком правильно визначить її положен­ня; вона здатна надати правій руці такого ж положення, якого було надано лівій; вона безпомилково поставить вказівний па­лець на кінчик носа і т. д. Все це пояснюється м’язово-суглобовим чуттям.

При скороченні м’язів відбувається подразнення рецепторів, що містяться в них і в суглобах кі­сток. Процес збудження, що виникає в рецепторах, проводиться по доцентрових нервах у чутливо-рухову зону кори великих пів­куль. У людини виникають відчуття, які дозволяють їй розрізня­ти, тобто аналізувати, зміни, що відбуваються в   положенні   частин  її  тіла   в просторі.

Отже, чуття положення частин тіла виникає в результаті діяль­ності рухового аналізатора. Периферичний кінець його знаходиться в рецепторах органів руху, центральний — у корі півкуль, а се­редня частина представлена чутливими нервами, які передають збудження від м’язів і суглобів.

При деяких захворюваннях, що зв’язані з порушенням м’язово-суглобового чуття, хода людини стає непевною, втрачається точ­ність її рухів.

М’язово-суглобове чуття дозволяє визначати вагу предмета. При підійманні різних вантажів сила скорочення м’язів, а отже, і подразнення рецепторів в органах руху неодна­кові. Аналіз цих подразнень, що відбувається в корі, і дозволяє людині визначити приблизну вагу предмета, який вона підіймає.

Може бути корисне:  Стовбур головного мозку і мозочок

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top