Home / Кістково-м'язова система / Скелет і м’язи верхніх кінцівок

Скелет і м’язи верхніх кінцівок

Скелет верхньої кінцівки складається з плечового пояса і власне кінцівки, або руки.

Плечовий пояс. Плечовий пояс є спільним для обох кінцівок. Він утворюється двома лопатками і двома ключицями.

Лопатка — кістка трикутної форми. Один з її кутів має ямку, в яку входить головка плечової кістки. Скелет і м'язи верхніх кінцівок

Ключиця — це зігнута кістка, яка одним кінцем сполучається з лопаткою, а другим — з груд­ниною.

Власне кінцівка. Скелет верх­ньої кінцівки складається з пле­чової кістки, ліктьової, променевої і численних кісток кисті.

Плечова кістка має на верх­ньому кінці напівкулясту головку, а на нижньому — потовщення в формі блока. Над блоком спереду і ззаду є ямки, в які входять від­ростки ліктьової кістки.

Ліктьова і променева кістки входять до складу передпліччя. Верхніми кінцями вони сполу­чаються з плечовою кісткою, а нижніми — з кистю. Крім того, на обох своїх кінцях вони сполуча­ються одна з одною.

Кисть утворена кістками за­п’ястка, п’ястка та фалангами пальців.

Зап’ясток складається з двох рядів дрібних кісточок, довжина, ширина і товщина яких приблизно однакові.   Вони  сполучаються  з кістками  передпліччя, одна з одною і з кістками п’ястка.

П’ясткові кістки у кількості п’яти входять до складу долоні.

Фаланги утворюють скелет пальців.

У будові скелетів руки людини і передньої кінцівки хребетних тварин є багато спільного. Проте перехід людини до вертикального положення дуже відбився на особливостях будови верх­ніх кінцівок. Переставши служити опорою при ходінні і ставши вільними, вони вдосконалювалися в трудових рухах. Праця спри­яла сильному розвиткові пальців, особливо великого.

Суглоби. Кістки рук утворюють одна з одною рухомі сполу­чення, які називаються суглобами.

Скелет і м'язи верхніх кінцівок

Кінці кісток, що входять до складу суглоба, мають гладенькі ніби відполіровані, суглобові поверхні, які вкриті білим блискучим суглобовим хрящем. 3вичайно суглобова поверхня однієї кістки, що утворює суглоб, опукла і називається головкою, у другої вона вгнута і називається западиною. Сполучаються кістки одна з одною за допомогою суглобової сумки. Вона складається з міцної сполучної, тканини і дуже міцна. Сумка прикріплюється до країв сугло­бових поверхонь обох кісток і утворює герметично замкнену порожнину суглоба, яку вистилає оболонка, що виділяє особливу рідину. Ця рідина відіграє роль мастила, яке забезпечує вільне ковзання суглобових поверхонь кісток під час руху. На суглобовій сумці лежать міцні сполучнотканинні суглобові зв’язки. Вони прикріп­люються своїми кінцями до кісток, які утворюють суглоб, і зміц­нюють його.

Найрізноманітніші рухи в плечовому суглобі, бо напівкуляста головка плечової кістки вільно рухається по суглобовій западині лопатки. Плечова кістка і кістки передпліччя утворюють ліктьо­вий суглоб, який допускає рух тільки в одній площині: згинання і розгинання. В суглобах між кінцями кісток передпліччя відбуває­ться рух, при якому променева кістка перехрещує ліктьову. Численні суглоби утворюють одна з одною кістки кисті.

Численність суглобів у руці забезпечує різноманітність рухів, які нею можна робити. Це має величезне значення в трудовій ді­яльності людини.

Суглоби — дуже поширений тип сполучення кісток. Вони зу­стрічаються і між раніш описаними кістками. Так, нижня щелепа утворює суглоб з висковою кісткою, поти­лична кістка — з першим шийним хребцем, ребра — з грудними хребцями і т. д.

При різких рухах або при незручному підійманні ваги головка кістки може вийти з суглобової западини — стається вивих. Кінець кістки, що вийшов з суглобової западини, впирається в суглобову сумку і розтягує її, спричиняючи гострий біль. Щоб запобігти крово­виливу, а також щоб зменшити біль, до місця вивиху прикладають пузир з холодною водою або з льодом. Щоб забезпечити нерухо­мість суглоба, накладають шини. Для вправлення кістки слід викликати лікаря і самостійних спроб у цьому напрямі не робити.

Іноді трапляється розтяг суглобових зв’язок. Тоді суглоб туго бинтують і теж застосовують дію холоду.

М’язи. М’язи, що приводять у рух плечовий пояс, починаються на тулубі і прикріплюються до лопатки або до ключиці. Серед цих м’язів можна назвати трапецієвидний.

М’язи, що приводять у рух плече, починаються на грудній клітці або на кістках плечового пояса і прикріплюються до плечової кістки. Скорочення їх викликають різноманітні рухи в плечовому суглобі. До цих м’язів належать дельтовидний, вели­кий грудний і широкий м’яз спини.

М’язи, що приводять у рух передпліччя, почи­наються на плечовій кістці і лопатці, а прикріплюються на ліктьо­вій і променевій кістках. Вони зумовлюють згинання і розгинання в ліктьовому суглобі. Основними м’язами цієї групи є двоголовий, що лежить на внутрішній поверхні плеча (згинач), і триголовий. Що лежить на зовнішній поверхні (розгинач).

М’язи, щ о приводять у рух кисть і пальці, дуже численні. Вони згинають і розгинають кисті і пальці, при­водять пальці один до одного і відводять їх. Особливо сильно роз­винені м’язи великого пальця, який має здатність протиставля­тися всім іншим. Це має величезне значення при всякій роботі і під час писання.

Може бути корисне:  Загальна характеристика збудливих тканин

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top