Home / Органи кровообігу / Захисні властивості крові

Захисні властивості крові

Одна з найважливіших функцій крові — захист організму від інфекції. Захисні властивості кро Захисні властивості кровіві забезпечують лейкоцити, тромбоцити та плазма. Провідна роль належить лейкоцитам. Деякі їхні типи (нейтрофіли та моноцити) мають власти­вість захоплювати та перетравлювати (за допо­могою власних ферментів) бактерії та чужорідні часточки, що потрапляють у кров. Цей процес називається фагоцитозом, а захисні клітини, що беруть участь у ньому, — фагоцитами. У разі пошкодження шкіри до ранки потрапляють мікроби, що викликають запальний процес. Лейкоцити, які мають здатність просочуватися крізь стінки капілярів у міжклітинний простір, направляються до місця скупчення мікробів. Стимулом для їхніх активних дій слугують ток­сичні речовини, що їх виділяють бактеріальні клітини і на які лейкоцити чутливо реагують. Наблизившись до мікроорганізму, лейкоцит захоплює його, огортає, та поглинає. За допо­могою ферментів, що містяться у клітинних структурах (лізосомах), відбувається перетрав­лення поглиненого мікроба. Один фагоцит здат­ний захопити й перетравити 15 -20 бактерій.

Поглинувши велику кількість мікробів, лейко­цит гине, оскільки не може їх перетравити. Заги­блі лейкоцити — компонент гною, що утворюється у місці запалення. Лейкоцити (лімфоцити) забез­печують також імунні реакції організму. Деякі з них виробляють антитіла — спеціальні білкові молекули, що зв’язують чужорідні білки, інші самостійно знищують пухлинні або уражені віру­сом клітини. У творенні антитіл беруть участь також білки плазми крові (глобуліни).

Захисні властивості крові

Може бути корисне:  Будова і робота серця

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top